Kế hoạch

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   13/07/2023 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

 •   21/06/2023 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Bến Cầu: Tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023

Bến Cầu: Tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023

 •   19/06/2023 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/6/2023, tại hội trường UBND thị trấn Bến Cầu, UBND huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tập huấn công nghệ thông tin về chuyển đổi số, kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023

 •   16/06/2023 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023.
ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ GIẢM ĐỐC SỞ

Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   09/06/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, việc quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng; công chức, viên chức được bổ nhiệm trong diện quy hoạch, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ được bổ nhiệm, phát huy tốt năng lực, sở trường, trình độ được đào tạo góp phần quan trọng trong lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tây Ninh phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

 •   05/06/2023 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 2/6, tại TP. Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023”.
Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích năm 2023

Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích năm 2023

 •   16/05/2023 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích năm 2023.
Tây Ninh lần đầu tiên tổ chức diễn đàn quốc tế về hoạt động thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ châu Âu

Tây Ninh lần đầu tiên tổ chức diễn đàn quốc tế về hoạt động thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ châu Âu

 •   28/04/2023 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến đã ký Quyết định số 1209/KH-UBND về kế hoạch tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023”.
DSC 7230

Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12

 •   26/04/2023 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Sáng 25.4, tại Hội trường tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã cùng ngài Samdech Krolahom Sar Kheng (Xăm-đéc Cro-la-hom Xo Khêng), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12. Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị, từ ngày 23-24/4/2023, các quan chức cấp cao hai bên đã có các phiên họp chuẩn bị cho Hội nghị.
Tây Ninh: một số chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số năm 2023

Tây Ninh: một số chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số năm 2023

 •   25/04/2023 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển sổi số năm 2023.
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.

 •   19/04/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2023.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023.

 •   09/04/2023 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7/4/2023, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh năm 2023.
NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

 •   29/03/2023 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 1139
 •   Phản hồi: 0
Chuỗi hoạt động "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc" sẽ được diễn ra trong 02 ngày (Ngày 01.4.2023 và Ngày 02.4.2023).
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

 •   10/03/2023 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023.
Đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện dự án ngầm hóa đường Cách Mạng tháng Tám

Đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện dự án ngầm hóa đường Cách Mạng tháng Tám

 •   22/09/2022 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp thảo luận, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện dự án ngầm hóa cáp viễn thông đường Cách mạng tháng Tám.
Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025

 •   19/08/2022 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh.
Tây Ninh: Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Tây Ninh: Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

 •   08/08/2022 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 878
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.
2 2 1024x578

100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp

 •   28/07/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 1125
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.
Tiem mui bo sung nhac lai vac xin COVID 19 cho nhung truong hop nao ti m 6 1638366837 538 width640height427

Từ 21/6-26/6/2022: Tây Ninh triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại

 •   22/06/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 984
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2365 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay3,959
 • Tháng hiện tại28,991
 • Tổng lượt truy cập12,376,639
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây