Thông báo chào giá

THÔNG BÁO: Về việc chào giá dịch vụ Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử

THÔNG BÁO: Về việc chào giá dịch vụ Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử  

 •   21/03/2023 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ “Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử” với nội dung chi tiết như sau:
Thông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh

 •   17/03/2023 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu: “Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh”. Nội dung cụ thể như sau:
Thông báo về việc chào giá dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thông báo về việc chào giá dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 •   17/03/2023 10:58:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu: “Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”. Nội dung cụ thể như sau:
Thông báo về việc chào giá cho gói thầu Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thông báo về việc chào giá cho gói thầu Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 •   17/03/2023 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá cho gói thầu: “Nâng cấp phòng họp trực truyến đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”. Nội dung cụ thể như sau:
Thông báo việc chào giá cho gói thầu Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thông báo việc chào giá cho gói thầu Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh

 •   17/03/2023 01:46:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá cho gói thầu: “Lắp đặt thiết bị xét xử trực tuyến tại Tòa án nhân dân tỉnh”. Nội dung cụ thể như sau:
Chào giá dịch vụ “Sửa chữa hệ thống phát thanh chuyên dụng”

Chào giá dịch vụ “Sửa chữa hệ thống phát thanh chuyên dụng”

 •   07/12/2022 04:14:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ “Sửa chữa hệ thống phát thanh chuyên dụng” với nội dung chi tiết như sau:
Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt và tập huấn chuyển giao công nghệ cho gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” năm 2022

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt và tập huấn chuyển giao công nghệ cho gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” năm 2022

 •   25/11/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ vận chuyển lắp đặt và tập huấn chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thụ hưởng của gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” năm 2022 chi tiết như phụ lục đính kèm.
Thông báo chào giá thẩm định giá cho gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng, chống xâm nhập”

Thông báo chào giá thẩm định giá cho gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng, chống xâm nhập”

 •   08/11/2022 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá thẩm định giá cho gói thầu: “Mua sắm thiết bị phòng, chống xâm nhập”. Cụ thể như sau: (phụ lục kèm theo)
Thông báo về việc: Chào giá cung cấp thiết bị, dịch vụ “Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông”

Thông báo về việc: Chào giá cung cấp thiết bị, dịch vụ “Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông”

 •   01/11/2022 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cung cấp dịch vụ nêu trên. Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, bao gồm thuế và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Thuê đường truyền mạng chuyên dùng cho TTTHDL và các cơ quan quản lý nhà nước”

 •   30/10/2022 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 1240
 •   Phản hồi: 0
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp đường truyền mạng chuyên dùng cho TTTHDL và các cơ quan quản lý nhà nước năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Thuê đường truyền mạng chuyên dùng cho TTTHDL và các cơ quan quản lý nhà nước” chi tiết như phụ lục đính kèm.
TB CHAO GIA

Thông báo Về việc chào giá dịch vụ "Sửa chữa bảng quang báo điện tử"

 •   25/10/2022 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ “Sửa chữa bảng quang báo điện tử” với nội dung chi tiết như sau:
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá thẩm định giá cho gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”

 •   17/10/2022 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá thẩm định giá cho gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”. Nội dung cụ thể như phụ lục kèm theo.
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”

 •   11/10/2022 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai phần mềm công chứng, chứng thực (giai đoạn 2)”

 •   11/10/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai phần mềm công chứng, chứng thực (giai đoạn 2)” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá thẩm định giá cho gói thầu “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”

 •   03/10/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 2311
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá thẩm định giá cho gói thầu: “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”. Cụ thể như sau:
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”

 •   22/09/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá hạng mục: “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử” gồm 02 nội dung cụ thể như sau:
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ "Xây dựng CSDL ngành Giao thông Vận tải. Phần mềm quản lý hoạt động kinh doạn vận tải (đối với từng chuyến xe)"

 •   22/09/2022 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng CSDL ngành Giao thông Vận tải. Phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải (đối với từng chuyến xe)” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.
TB CHAO GIA

Thông báo chào giá “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”

 •   21/09/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá hạng mục: “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử” gồm 02 nội dung cụ thể như sau:
Thông báo chào giá thiết bị văn phòng - bàn ghế làm việc

Thông báo chào giá thiết bị văn phòng - bàn ghế làm việc

 •   17/08/2022 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh có nhu cầu mua thiết bị văn phòng gồm: bàn, ghế làm việc. Kính mời Quý Đơn vị, Công ty tham gia chào giá cạnh tranh theo những nội dung sau:

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm32
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay12,609
 • Tháng hiện tại214,975
 • Tổng lượt truy cập9,591,002
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây