Chương trình MTTQ
 
            Năm 2013, Tây Ninh được trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án 3 “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” thuộc chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2013.           Trên cơ sở Công văn số 1250/UBND- KTTC ...
 
 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015   Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành 135/QĐ-TTg ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2013Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/25/2013 9:00 AMYesĐã ban hành
Tổng hợp các văn bản về việc thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015!Tổng hợp các văn bản về việc thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015! /HoatDongAnh/CTMTQG/_W/images (1)_jpg.jpg
4/10/2013 9:25 AMNoĐã ban hành