Dự Án Đầu Tư - Dự án đang triển khai
 
Năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện triển khai đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
 
​DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI1. Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin- Thời gian thực hiện: 2016- Kinh phí dự án: ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
Thực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trungThực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
Năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện triển khai đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung

    Tính đến thời điểm cuối năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử cho 13 sở, 09 huyện, thành phố và 95 đơn vị cấp xã, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

    Hiện tại các đơn vị cấp huyện đang ứng dụng tốt phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tuy nhiên, hệ thống này được đầu tư đã lâu (năm 2010) và triển khai theo mô hình phân tán nên có một số hạn chế như các máy chủ cài đặt cho các ứng dụng hiện đang vận hành theo mô hình mạng LAN, workgroup không đảm bảo an toàn và sao lưu về dữ liệu; Một số đơn vị trước đây từng bị virus làm mất dữ liệu và việc phục hồi rất khó khăn do các bản sao lưu tại các máy chủ phân tán cũng bị hư hỏng; Hệ thống phân tán hiện chưa có ứng dụng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

    Để cải thiện, khắc phục được những hạn chế trên, đồng thời đáp ứng mục tiêu thực hiện mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt dịch vụ công mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện, xã. Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh dự án nâng cấp hệ thống một cửa điện tử theo mô hình tập trung và nâng cấp công nghệ ứng dụng theo công nghệ mới để đáp ứng quy định, yêu cầu mới.

   Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Theo đó, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án trên tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng.

   Dự án được triển khai nhằm đáp ứng cho việc chuyển đổi mô hình phân tán sang mô hình tập trung dữ liệu, hình thành một "Big Data" về dữ liệu giúp UBND tỉnh có thể dễ dàng thống kê, theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ cũng như có các quyết định kịp thời để đẩy mạnh việc lắng nghe ý kiến người dân và phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng triển khai mô hình tập trung dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí mua sắm máy chủ, bản quyền phần mềm hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin mạng, nhân lực công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo công tác xử lý sự cố hệ thống hiệu quả.

   Hệ thống một cửa điện tử hiện đại đáp ứng các yêu cầu như đảm bảo tính linh hoạt, hỗ trợ công dân, tổ chức tra cứu, giải quyết hồ sơ qua mạng, web, email, SMS, đăng ký hồ sơ qua mạng, hệ thống dữ liệu có kiến trúc, thống nhất cao có thể phục vụ cho việc tích hợp nhiều loại dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.

 

SK.

1/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg190SKNo
Các dự án đầu tư đang triển khaiCác dự án đầu tư đang triển khai

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng​

6/3/2015 9:45 AMĐã ban hànhCác dự án đã hoàn tấtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes
hông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tinhông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 16.701.062.000 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành (giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các sở ngành, các huyện

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 15.084.888.000 đồng

3. Dự án Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Bến Cầu, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 8.080.786.000 đồng

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng

3. Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế Tây Ninh (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng:  Thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 6.634.631.000 đồng

4. Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 1.160.442.401 đồng

5. Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2013-2014

- Kinh phí dự án: 7.950.373.268 đồng

6. Dự án Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình cho các cơ quan trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Văn phòng UBND tỉnh, các phòng họp các UBND huyện thị, phòng họp tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 5.450.174.656 đồng

7. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng và Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2013

- Kinh phí dự án: 10.238.031.587 đồng

8. Dự án Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2009

- Kinh phí dự án: 3.583.800.000 đồng​

6/3/2015 9:10 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes