Dự Án Đầu Tư - Dự án đang triển khai
 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020
 
Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể,
 
Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh” cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Cụ thể,
 
Mạng lưới Truyền thanh của tỉnh Tây Ninh đã được thiết lập đến từng huyện trong tỉnh (mỗi huyện đều có Đài truyền thanh). Tuy nhiên mạng lưới truyền thanh cơ sở đến các xã vẫn chưa được hoàn thiện (phần lớn là Đài Truyền thanh bằng dây (hữu tuyến) trong mùa mưa bão thường xãy ra sự cố hỏng đường dây dẫn hoặc sét đánh gây nên chập điện cho hệ thống truyền thanh, thông tin bị gián đoạn; Chất lượng âm thanh không đồng đều, gần trạm truyền thanh âm thanh rõ nhưng gần cuối hoặc cuối đường dây dẫn âm thanh không rõ ràng. Chất lượng khó cải tiến và nâng cao; đồng thời mật độ các cụm thu truyền thanh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đến cho từng người dân.
 
Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc ứng dụng công nghệ GIS vào việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện triển khai đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
 
​DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI1. Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin- Thời gian thực hiện: 2016- Kinh phí dự án: ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu.

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao kết hợp với phần mềm quản lý thông minh nhằm đảm bảo tốt nhất về an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu. Hệ thống Camera công nghệ cao đảm bảo hoạt động liên tục 24/24h trong mọi điều kiện giúp Chỉ huy Đồn biên phòng, Trạm biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng điều hành, chỉ huy và duy trì công tác kiểm soát, giám sát, cảnh báo, đảm bảo cho công tác nhận dạng đối tượng, lưu trữ, khai thác, truy xuất dữ liệu, duy trì an ninh trật tự tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trước tình hình tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại… tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

2. Quy mô đầu tư: lắp đặt Camera giám sát công nghệ cao tại 04 cửa khẩu trên tuyến biên giới (Chàng Riệc, Kà Tum, Tân Nam, Phước Tân) và 01 Phòng chỉ huy trung tâm tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

3. Dự án đầu tư công, nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 44.856.347.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp:                                                            2.499.566.000 đồng.

+ Chi phí thiết bị:                                                 33.131.244.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác:                             3.153.942.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                               1.899.733.000 đồng.

+ Chi phí thuê đường truyền:                                 2.898.720.000 đồng.

+ Chi phí bảo trì hạ tầng và thay thiết bị hư hỏng:             647.480.000 đồng.

+ Chi phí bảo dưỡng kỹ thuật lõi phần mềm AI:           625.662.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: tại 04 cửa khẩu trên tuyến biên giới (Chàng Riệc, Kà Tum, Tân Nam, Phước Tân) và 01 Phòng chỉ huy trung tâm tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

7. Thời gian thực hiện: chuẩn bị đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư năm 2021-2022.

8. Hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

- Dự án mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin ít ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Dự án phục vụ lĩnh vực công, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ nhu cầu kiểm tra, giám sát an ninh tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh góp phần phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Tây Ninh.

9. Giải pháp tổ chức thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư và ủy thác Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc khu vực quản lý dự án.

12/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án chuẩn bị đầu tưXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg171No
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)

1. Mục tiêu đầu tư:

- Trang bị nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ trong tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin trong tỉnh với các hệ thống thông tin từ các bộ, ngành, địa phương khác.

- Từng bước tích hợp kết nối với các hệ thống thông tin được nâng cấp theo kiến trúc Chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính.

2. Nội dung đầu tư, mua sắm các trang thiết bị: Đầu tư phần mềm triển khai hệ thống nền tảng LGSP tỉnh Tây Ninh và tích hợp cơ sở dữ liệu các lĩnh vực hành chính, tư pháp, đất đai…

         3. Dự án đầu tư công nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.966.416.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:                                                         12.750.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác:                          1.509.603.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                               706.813.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư năm 2021-2022.

8. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Dự án tập trung vào việc mở rộng, cải thiện, nâng cấp các hạ tầng có sẵn nên việc tác động đến môi trường là rất ít, gần như không bị ảnh hưởng.

9. Hiệu quả kinh tế xã hội: Dự án xây dựng nhằm tích hợp và chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi và tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trong vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính.

10. Giải pháp tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án.

11/29/2020 9:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án chuẩn bị đầu tưXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg20No
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử  để hướng tới Chính quyền sốPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử  để hướng tới Chính quyền số
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số.

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp các hệ thống phần mềm của tỉnh như một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản điều hành, ứng dụng giao việc tức thời, nhắc việc thông minh. Tạo điều kiện phục vụ tốt hơn cho người dân về các vấn đề giải  quyết các thủ tục hành chính.

2. Nội dung đầu tư:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống dịch vụ công gồm: Kết nối liên thông dữ liệu hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia, các bộ, ngành Trung ương; Kết nối đồng bộ trạng thái hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia, các bộ, ngành Trung ương; Nâng cấp, mở rộng triển khai các dịch vụ công của các ngành.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống một cửa điện tử gồm: Kết nối dữ liệu của hệ thống với Trục liên thông dữ liệu của tỉnh; Kết nối cổng thanh toán trực tuyến của tỉnh với các ngân hàng; Liên thông hệ thống của các ngành như thuế, dữ liệu đất đai, tư pháp, giao thông vận tải.

- Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản, điều hành như nâng cấp, mở rộng tính năng lưu trữ hồ sơ điện tử, nâng cấp mở rộng tính năng quản lý công việc, tiến độ, quá trình xử lý các công việc, tích hợp ký số trên các thiết bị thông minh, liên thông văn bản giữa các cơ quan Trung ương với các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cấp các hệ thống quản lý khác như hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống quản lý cán bộ công chức, hệ thống quản lý vốn đầu tư công.

         3. Dự án đầu tư công nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:                                                  17.200.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác:                   1.726.805.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                     1.073.195.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; các Sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư năm 2021-2022.

8. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Dự án tập trung vào việc mở rộng, cải thiện, nâng cấp các hạ tầng có sẵn nên việc tác động đến môi trường là rất ít, gần như không bị ảnh hưởng.

9. Hiệu quả kinh tế xã hội: Dự án tập trung chủ yếu cho việc nâng cấp, mở rộng các hệ thống để phục vụ cho cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn để có thể ngày càng được toàn dân tin tưởng hơn nữa. Vì vậy dự án sẽ có tác động tích cực đối với xã hội.

10. Giải pháp tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án.

10/29/2020 10:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án chuẩn bị đầu tưXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg18No
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thiết lập hệ thống bệnh án điện tửUBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thiết lập hệ thống bệnh án điện tử
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thiết lập hệ thống bệnh án điện tử

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư trang thiết bị phục vụ xây dựng Bệnh án điện tử cho các Bệnh viện và Trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tạo lập một môi trường thông tin trực tuyến hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh; góp phần thiết lập hệ thống hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân.

2. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư thiết bị hệ thống bệnh án điện tử cho các bệnh viện và trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư các nút mạng phục vụ bệnh án điện tử, phối hợp đấu nối hệ thống mạng hiện trạng của các bệnh viện với các nút mạng khác.

         3. Dự án đầu tư công nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 24.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:                                                 21.912.000.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác:                   1.201.000.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                     1.387.000.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng; 09 Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

7. Thời gian thực hiện dự án: chuẩn bị đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư năm 2021-2022.

8. Diện tích đất cần sử dụng: không có.

9. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.

10. Hiệu quả kinh tế xã hội: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khám và chữa bệnh cho các Bệnh viện và các Trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

11. Giải pháp tổ chức thực hiện: Sở Y tế làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

10/12/2020 9:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án chuẩn bị đầu tưXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg16No
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số
UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số

1. Mục tiêu đầu tư:

- Trang bị mới máy vi tính để bàn và Laptop cho các đơn vị tạo sự thuận tiện, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác làm việc.

- Đảm bảo cho các cơ quan ở cấp xã có thiết bị, máy tính hỗ trợ tham gia sử dụng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động hiệu quả hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số.

2. Nội dung đầu tư, mua sắm các trang thiết bị:

      - Đầu tư mua sắm thiết bị máy tính để bàn và Laptop cho các đơn vị.

- Mua phần mềm chống mã độc thời hạn sử dụng ba năm cho các máy tính được đầu tư mua mới.

         3. Dự án đầu tư công nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi phí thiết bị:                                                      27.984.449.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác:                       1.623.551.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng:                                            392.000.000 đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

6. Phạm vi, địa điểm thực hiện: Triển khai tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (19 đơn vị cấp Sở và 03 Ban QLDA: BQL các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam, BQL Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, BQL Núi Bà) và các đơn vị khác thuộc cấp huyện và cấp xã.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

8. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị nên không ảnh hưởng đến vấn đề môi trường xung quanh khu vực thực hiện dự án.

9. Hiệu quả kinh tế xã hội: Dự án góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng và Chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trong vấn đề giải quyết các thủ tục hành chính.

10. Giải pháp tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án.

7/1/2020 9:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án chuẩn bị đầu tưXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg15No
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án  “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án  “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020

I. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của địa phương đến người dân thông qua phương pháp tuyên truyền cổ động trực quan.

- Tăng cường công tác giảm nghèo về thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          2. Mục tiêu cụ thể

- Bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền.

- 20/20 xã biên giới của tỉnh được trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho các xã khu vực biên giới, nhằm rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch trong hưởng thụ thông tin giữa khu vực thành thị và nông thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn.

- Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền; thao tác kỹ thuật.

- Số lượng, thành phần, thời gian.

- Số lượng: 04 lớp/210 (52 người/1 lớp) cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Kinh phí thực hiện: 48.500.000 đồng (Bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Trang bị bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động

- Trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới bao gồm: xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; xã Phước Vinh, huyện Châu Thành; xã Long Khánh, huyện Bến Cầu thuộc đối tượng thụ hưởng của Dự án

- Kinh phí thực hiện: 148.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

3. Sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình

- Sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh; chương trình truyền hình tăng cường đưa thông tin thiết yếu đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

- Kinh phí thực hiện: 144.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

4. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là341.000.000 đồng (Từ nguồn vốn Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Quyết định số: 2928/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020- Đợt 1).

4/14/2020 10:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg15No
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnhUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể,

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành và thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Số lượng gói thầu: 02 gói thầu.

- Tổng giá trị gói thầu: 2.320.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng); Trong đó:

+ Gói thầu số 01: Thiết bị chuyên dùng thí điểm phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành. Giá trị: 1.320.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng);

+ Gói thầu số 02: Thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Giá trị: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 01: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Gói thầu số 02: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này theo quy định.


6/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg349No
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”
Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh” cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Cụ thể,

- Tên gói thầu: Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh

- Số lượng gói thầu: 01 gói

- Giá trị gói thầu: 220.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu (thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (theo cách thức ký thỏa thuận khung).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.


6/7/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg179No
Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
Mạng lưới Truyền thanh của tỉnh Tây Ninh đã được thiết lập đến từng huyện trong tỉnh (mỗi huyện đều có Đài truyền thanh). Tuy nhiên mạng lưới truyền thanh cơ sở đến các xã vẫn chưa được hoàn thiện (phần lớn là Đài Truyền thanh bằng dây (hữu tuyến) trong mùa mưa bão thường xãy ra sự cố hỏng đường dây dẫn hoặc sét đánh gây nên chập điện cho hệ thống truyền thanh, thông tin bị gián đoạn; Chất lượng âm thanh không đồng đều, gần trạm truyền thanh âm thanh rõ nhưng gần cuối hoặc cuối đường dây dẫn âm thanh không rõ ràng. Chất lượng khó cải tiến và nâng cao; đồng thời mật độ các cụm thu truyền thanh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đến cho từng người dân.

Từ thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã đầu tư, nâng cấp, trang bị máy móc, thiết bị truyền thanh cho các Đài Truyền thanh cấp xã (đầu tư các cụm truyền thanh không dây). Cụ thể:

Trong năm 2017, thực hiện trang bị 96 cụm thu truyền thanh không dây và các thiết bị phụ trợ khác cho 8 xã nông thôn mới 2017 và bổ sung 46 cụm thu truyền thanh không dây cho 22 xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2016.

          Từ khi đầu tư, trang bị các cụm thu truyền thanh không dây này đã khắc phục được những nhược điểm của hệ thống truyền thanh có dây. Chất lượng âm thanh của từng cụm loa đến tai người nghe tốt hơn, rõ ràng hơn; sữa chữa thuận tiện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, không cần bão dưỡng duy tu đường dây, khi cần sữa chữa từng cụm không dây không gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống, không làm gián đoạn chương trình phát thanh; đồng thời tự động đóng mở nguồn điện cung cấp cho thiết bị thu, tiết kiệm điện đảm bảo độ bền cho máy thu khi không có tín hiệu phát từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin tuyên truyền đến người dân kịp thời, nhanh chóng.

          Trên cơ sở bố trí nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xã nông thôn mới năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh không dây cho các xã nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Từ đó góp phần góp phần đạt và giữ vững tiêu chí 8 "thông tin và truyền thông" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cẩm Hồng

9/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhCác dự án đã hoàn tất; Danh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg277No
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý  hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây NinhHệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý  hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh
Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc ứng dụng công nghệ GIS vào việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015. Để đơn giản hóa công tác quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cũng như tạo điều kiện và hướng dẫn cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông, phát thanh, truyền hình theo quy định và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng và lắp đặt công trình viễn thông, đặc biệt là mạng ngoại vi (ăng ten, cáp, đường dây thuê bao…); đồng thời, thúc đẩy sự phát triển bền vững và khai thác có hiệu quả thiết bị, cơ sở hạ tầng và vận hành mạng lưới bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện và phát thanh truyền hình trên toàn tỉnh thì cần phải có một phần mềm ứng dụng bản đồ số để tự động hóa và hiện đại hóa công tác quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông. Do đó, việc thực hiện dự án "Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh" là hết sức cần thiết hiện nay.

Mục tiêu chung của Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc ứng dụng công nghệ GIS vào việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu cụ thể của Dự án:

- Thống nhất sử dụng bộ bản đồ nền trên phạm vi toàn tỉnh thông qua việc thiết kế bộ bản đồ nền dùng chung từ hệ thống CSDL nền địa lý hiện có và cung cấp các bản đồ trên môi trường mạng Internet dưới dạng dịch vụ bản đồ Webmap;

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ GIS vào việc xây dựng CSDL hạ tầng Bưu chính viễn thông với yêu cầu là các đối tượng quản lý đều được xác định vị trí không gian;

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ bản đồ số, công nghệ GIS vào việc triển khai phần mềm ứng dụng GIS nhằm đáp ứng các yêu cầu: quản lý, cập nhật, chia sẻ, cung cấp thông tin về hạ tầng Bưu chính viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng Bưu chính viễn thông, công tác điều hành của lãnh đạo Sở, công tác nghiệp vụ của các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở. Đồng thời tạo môi trường tác nghiệp điện tử trong việc cập nhật, cung cấp thông tin về hạ tầng Bưu chính viễn thông giữa các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông. Là một kênh cung cấp thông tin về hạ tầng viễn thông được triển khai trên địa bàn tỉnh cho tất cả các đối tượng người dùng bao gồm cả người dân và doanh nghiệp;

- Nâng cao việc áp dụng CNTT vào quản lý nhà nước, thực hiện theo đúng chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hành chính.

Đến tháng 9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai đầu tư dự án "Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh", dự kiến đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành quản lý.

Cẩm Hồng

9/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg275No
Thực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trungThực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
Năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện triển khai đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung

    Tính đến thời điểm cuối năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử cho 13 sở, 09 huyện, thành phố và 95 đơn vị cấp xã, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

    Hiện tại các đơn vị cấp huyện đang ứng dụng tốt phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tuy nhiên, hệ thống này được đầu tư đã lâu (năm 2010) và triển khai theo mô hình phân tán nên có một số hạn chế như các máy chủ cài đặt cho các ứng dụng hiện đang vận hành theo mô hình mạng LAN, workgroup không đảm bảo an toàn và sao lưu về dữ liệu; Một số đơn vị trước đây từng bị virus làm mất dữ liệu và việc phục hồi rất khó khăn do các bản sao lưu tại các máy chủ phân tán cũng bị hư hỏng; Hệ thống phân tán hiện chưa có ứng dụng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

    Để cải thiện, khắc phục được những hạn chế trên, đồng thời đáp ứng mục tiêu thực hiện mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt dịch vụ công mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện, xã. Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh dự án nâng cấp hệ thống một cửa điện tử theo mô hình tập trung và nâng cấp công nghệ ứng dụng theo công nghệ mới để đáp ứng quy định, yêu cầu mới.

   Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Theo đó, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án trên tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng.

   Dự án được triển khai nhằm đáp ứng cho việc chuyển đổi mô hình phân tán sang mô hình tập trung dữ liệu, hình thành một "Big Data" về dữ liệu giúp UBND tỉnh có thể dễ dàng thống kê, theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ cũng như có các quyết định kịp thời để đẩy mạnh việc lắng nghe ý kiến người dân và phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng triển khai mô hình tập trung dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí mua sắm máy chủ, bản quyền phần mềm hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin mạng, nhân lực công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo công tác xử lý sự cố hệ thống hiệu quả.

   Hệ thống một cửa điện tử hiện đại đáp ứng các yêu cầu như đảm bảo tính linh hoạt, hỗ trợ công dân, tổ chức tra cứu, giải quyết hồ sơ qua mạng, web, email, SMS, đăng ký hồ sơ qua mạng, hệ thống dữ liệu có kiến trúc, thống nhất cao có thể phục vụ cho việc tích hợp nhiều loại dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.

 

SK.

1/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg435SKNo
Các dự án đầu tư đang triển khaiCác dự án đầu tư đang triển khai

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng​

6/3/2015 9:45 AMĐã ban hànhCác dự án đã hoàn tấtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes
hông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tinhông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 16.701.062.000 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành (giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các sở ngành, các huyện

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 15.084.888.000 đồng

3. Dự án Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Bến Cầu, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 8.080.786.000 đồng

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng

3. Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế Tây Ninh (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng:  Thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 6.634.631.000 đồng

4. Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 1.160.442.401 đồng

5. Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2013-2014

- Kinh phí dự án: 7.950.373.268 đồng

6. Dự án Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình cho các cơ quan trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Văn phòng UBND tỉnh, các phòng họp các UBND huyện thị, phòng họp tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 5.450.174.656 đồng

7. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng và Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2013

- Kinh phí dự án: 10.238.031.587 đồng

8. Dự án Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2009

- Kinh phí dự án: 3.583.800.000 đồng​

6/3/2015 9:10 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes