Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnhUBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể,

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành và thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Số lượng gói thầu: 02 gói thầu.

- Tổng giá trị gói thầu: 2.320.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng); Trong đó:

+ Gói thầu số 01: Thiết bị chuyên dùng thí điểm phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành. Giá trị: 1.320.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng);

+ Gói thầu số 02: Thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Giá trị: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ cho từng gói thầu.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho từng gói thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số 01: 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Gói thầu số 02: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này theo quy định.


6/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg311No
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”
Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh” cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Cụ thể,

- Tên gói thầu: Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh

- Số lượng gói thầu: 01 gói

- Giá trị gói thầu: 220.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường cho từng gói thầu (thực hiện theo hình thức mua sắm tập trung).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, quý III năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (theo cách thức ký thỏa thuận khung).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện; Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.


6/7/2019 3:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg148No
Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018
Mạng lưới Truyền thanh của tỉnh Tây Ninh đã được thiết lập đến từng huyện trong tỉnh (mỗi huyện đều có Đài truyền thanh). Tuy nhiên mạng lưới truyền thanh cơ sở đến các xã vẫn chưa được hoàn thiện (phần lớn là Đài Truyền thanh bằng dây (hữu tuyến) trong mùa mưa bão thường xãy ra sự cố hỏng đường dây dẫn hoặc sét đánh gây nên chập điện cho hệ thống truyền thanh, thông tin bị gián đoạn; Chất lượng âm thanh không đồng đều, gần trạm truyền thanh âm thanh rõ nhưng gần cuối hoặc cuối đường dây dẫn âm thanh không rõ ràng. Chất lượng khó cải tiến và nâng cao; đồng thời mật độ các cụm thu truyền thanh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đến cho từng người dân.

Từ thực trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã đầu tư, nâng cấp, trang bị máy móc, thiết bị truyền thanh cho các Đài Truyền thanh cấp xã (đầu tư các cụm truyền thanh không dây). Cụ thể:

Trong năm 2017, thực hiện trang bị 96 cụm thu truyền thanh không dây và các thiết bị phụ trợ khác cho 8 xã nông thôn mới 2017 và bổ sung 46 cụm thu truyền thanh không dây cho 22 xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2016.

          Từ khi đầu tư, trang bị các cụm thu truyền thanh không dây này đã khắc phục được những nhược điểm của hệ thống truyền thanh có dây. Chất lượng âm thanh của từng cụm loa đến tai người nghe tốt hơn, rõ ràng hơn; sữa chữa thuận tiện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, không cần bão dưỡng duy tu đường dây, khi cần sữa chữa từng cụm không dây không gây ảnh hưởng đến toàn hệ thống, không làm gián đoạn chương trình phát thanh; đồng thời tự động đóng mở nguồn điện cung cấp cho thiết bị thu, tiết kiệm điện đảm bảo độ bền cho máy thu khi không có tín hiệu phát từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, thông tin tuyên truyền đến người dân kịp thời, nhanh chóng.

          Trên cơ sở bố trí nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về xã nông thôn mới năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh không dây cho các xã nông thôn mới năm 2018 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Từ đó góp phần góp phần đạt và giữ vững tiêu chí 8 "thông tin và truyền thông" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Cẩm Hồng

9/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhCác dự án đã hoàn tất; Danh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg244No
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý  hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây NinhHệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý  hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh
Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc ứng dụng công nghệ GIS vào việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015. Để đơn giản hóa công tác quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động cũng như tạo điều kiện và hướng dẫn cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông, phát thanh, truyền hình theo quy định và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng và lắp đặt công trình viễn thông, đặc biệt là mạng ngoại vi (ăng ten, cáp, đường dây thuê bao…); đồng thời, thúc đẩy sự phát triển bền vững và khai thác có hiệu quả thiết bị, cơ sở hạ tầng và vận hành mạng lưới bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện và phát thanh truyền hình trên toàn tỉnh thì cần phải có một phần mềm ứng dụng bản đồ số để tự động hóa và hiện đại hóa công tác quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông. Do đó, việc thực hiện dự án "Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh" là hết sức cần thiết hiện nay.

Mục tiêu chung của Dự án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc ứng dụng công nghệ GIS vào việc triển khai Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu cụ thể của Dự án:

- Thống nhất sử dụng bộ bản đồ nền trên phạm vi toàn tỉnh thông qua việc thiết kế bộ bản đồ nền dùng chung từ hệ thống CSDL nền địa lý hiện có và cung cấp các bản đồ trên môi trường mạng Internet dưới dạng dịch vụ bản đồ Webmap;

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ GIS vào việc xây dựng CSDL hạ tầng Bưu chính viễn thông với yêu cầu là các đối tượng quản lý đều được xác định vị trí không gian;

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ bản đồ số, công nghệ GIS vào việc triển khai phần mềm ứng dụng GIS nhằm đáp ứng các yêu cầu: quản lý, cập nhật, chia sẻ, cung cấp thông tin về hạ tầng Bưu chính viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về hạ tầng Bưu chính viễn thông, công tác điều hành của lãnh đạo Sở, công tác nghiệp vụ của các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở. Đồng thời tạo môi trường tác nghiệp điện tử trong việc cập nhật, cung cấp thông tin về hạ tầng Bưu chính viễn thông giữa các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông. Là một kênh cung cấp thông tin về hạ tầng viễn thông được triển khai trên địa bàn tỉnh cho tất cả các đối tượng người dùng bao gồm cả người dân và doanh nghiệp;

- Nâng cao việc áp dụng CNTT vào quản lý nhà nước, thực hiện theo đúng chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hành chính.

Đến tháng 9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai đầu tư dự án "Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Internet tỉnh Tây Ninh", dự kiến đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành quản lý.

Cẩm Hồng

9/28/2018 10:00 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg240No
Thực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trungThực hiện đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
Năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thực hiện triển khai đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung

    Tính đến thời điểm cuối năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống Một cửa điện tử cho 13 sở, 09 huyện, thành phố và 95 đơn vị cấp xã, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

    Hiện tại các đơn vị cấp huyện đang ứng dụng tốt phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tuy nhiên, hệ thống này được đầu tư đã lâu (năm 2010) và triển khai theo mô hình phân tán nên có một số hạn chế như các máy chủ cài đặt cho các ứng dụng hiện đang vận hành theo mô hình mạng LAN, workgroup không đảm bảo an toàn và sao lưu về dữ liệu; Một số đơn vị trước đây từng bị virus làm mất dữ liệu và việc phục hồi rất khó khăn do các bản sao lưu tại các máy chủ phân tán cũng bị hư hỏng; Hệ thống phân tán hiện chưa có ứng dụng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

    Để cải thiện, khắc phục được những hạn chế trên, đồng thời đáp ứng mục tiêu thực hiện mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt dịch vụ công mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện, xã. Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh dự án nâng cấp hệ thống một cửa điện tử theo mô hình tập trung và nâng cấp công nghệ ứng dụng theo công nghệ mới để đáp ứng quy định, yêu cầu mới.

   Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Theo đó, năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư thực hiện triển khai dự án trên tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng.

   Dự án được triển khai nhằm đáp ứng cho việc chuyển đổi mô hình phân tán sang mô hình tập trung dữ liệu, hình thành một "Big Data" về dữ liệu giúp UBND tỉnh có thể dễ dàng thống kê, theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ cũng như có các quyết định kịp thời để đẩy mạnh việc lắng nghe ý kiến người dân và phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng triển khai mô hình tập trung dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí mua sắm máy chủ, bản quyền phần mềm hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin mạng, nhân lực công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo công tác xử lý sự cố hệ thống hiệu quả.

   Hệ thống một cửa điện tử hiện đại đáp ứng các yêu cầu như đảm bảo tính linh hoạt, hỗ trợ công dân, tổ chức tra cứu, giải quyết hồ sơ qua mạng, web, email, SMS, đăng ký hồ sơ qua mạng, hệ thống dữ liệu có kiến trúc, thống nhất cao có thể phục vụ cho việc tích hợp nhiều loại dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.

 

SK.

1/5/2017 4:00 PMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg401SKNo
Các dự án đầu tư đang triển khaiCác dự án đầu tư đang triển khai

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng​

6/3/2015 9:45 AMĐã ban hànhCác dự án đã hoàn tấtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes
hông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tinhông tin các Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 16.701.062.000 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 cho toàn tỉnh và triển khai cho các sở ban ngành (giai đoạn 2: 10 sở, 49 xã)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các sở ngành, các huyện

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 15.084.888.000 đồng

3. Dự án Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Bến Cầu, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2016

- Kinh phí dự án: 8.080.786.000 đồng

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

1. Dự án Triển khai chiến lược toàn diện đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Các Sở ngành, UBND huyện, thành phố.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.739.614.883 đồng

2. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 1.689.329.000 đồng

3. Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế Tây Ninh (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng:  Thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2015

- Kinh phí dự án: 6.634.631.000 đồng

4. Dự án Cải tạo trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 1.160.442.401 đồng

5. Dự án Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lĩnh vực: xây dựng

- Thời gian thực hiện: 2013-2014

- Kinh phí dự án: 7.950.373.268 đồng

6. Dự án Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình cho các cơ quan trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: Văn phòng UBND tỉnh, các phòng họp các UBND huyện thị, phòng họp tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2014

- Kinh phí dự án: 5.450.174.656 đồng

7. Dự án Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng và Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2013

- Kinh phí dự án: 10.238.031.587 đồng

8. Dự án Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm xây dựng: thành phố Tây Ninh

- Lĩnh vực: công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: 2009

- Kinh phí dự án: 3.583.800.000 đồng​

6/3/2015 9:10 AMĐã ban hànhDanh sách dự án đang triển khaiXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgYes