Phần mềm ứng dụng
Thứ 3, Ngày 09/05/2017, 10:00
Các biểu mẫu liên quan chứng thư số
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Mẫu biểu  (kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mẫu 02_ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân Tải về 1-Mau02-TT08 _Vb de nghi cap cho ca nhan.doc

Mẫu 03_ Danh sách tổng hợp đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân Tải về 1-Mau03_ Tong hop dang ky cho ca nhan.xls

Mẫu 04_Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho đơn vị Tải về 2-Mau04-TT08-VB de nghi cap CTS cho don vi.doc

Mẫu 05_ Danh sách tổng hợp đề nghị cấp chứng thư số cho đơn vị Tải về 2-Mau05- Tong hop dang ky cho don vi.xls

Mẫu 06_Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm Tải về 3-Mau06-TT08-2_VB dang ky cho phan mem.doc

Mẫu 07_Danh sách tổng hợp đăng ký chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm Tải về 3-Mau07-TT08-Tong hop dang ky phan mem.xls

Mẫu 09_Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số Tải về 4-Mau09-thu hoi CTS.doc

Mẫu 10_Danh sách tổng hợp đề nghị thu hồi chứng thư số Tải về 4-Mau 10- Tong hop thu hoi CTS.xls

Mẫu 11_Biên bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật Tải về 5-Mau11-TT08_BB ban giao thiet bi.doc

Mẫu 14_Văn bản đề nghị hỗ trợ khôi phục mật khẩu Tải về 6-Mau14-TT08_VB de nghi khoi phuc mat khau.doc

Lượt người xem:  Views:   750
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phần mềm ứng dụng