Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 29/07/2015, 15:10
Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2015

 Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, tổng vốn đầu tư được phân bổ là 7.100.000.000 đồng. Hiện các dự án đã hoàn tất các công tác đấu thầu và trong giai đoạn hoàn thành, ước thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015.

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển năm 2016 với 02 dự án công nghệ thông tin. Tổng vốn đầu tư đề xuất gần 40.000.000.000 đồng. Các dự án này đã thực hiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư năm 2015 và dự kiến triển khai trong năm 2016.

Cũng trong Kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề xuất ghi vốn thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2016 nhằm đảm bảo hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.

LN

Lượt người xem:  Views:   521
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch