Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 27/05/2015, 08:10
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/05/2015

 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh; Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 824/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Kế hoạch này được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan báo chí và người dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; về vai trò, vị trí công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển đất nước, tỉnh. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin tình hình thế giới và trong nước đến với nhân dân trong tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh; Tổ chức các sự kiện trong tỉnh, trong nước giới thiệu, quảng bá thương hiệu, đặc trưng của địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại; Đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái; Họp báo cung cấp thông tin.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

TK

Lượt người xem:  Views:   467
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch