Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 2, Ngày 19/12/2016, 11:00
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2016 | Phòng Bưu chính, Viễn thông
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo

Tải về DS ap khu pho tren dia ban tinh Tay Ninh (thang8-2016).xls

Bảng biểu thống kê thiết bị truyền thanh cơ sở
Lượt người xem:  Views:   356
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch