Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 3, Ngày 07/02/2017, 16:00
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/02/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

        Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

       Trong giai đoạn 5 năm, Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp và xây dựng hệ thống thông tin là đầu mối kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. 

      Đồng thời, thực hiện tin học hóa và đồng bộ hóa và đồng bộ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp điều hành, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% văn bản điện tử theo quy định được chứng thực chữ ký số khi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã dưới dạng điện tử được trao đổi trên môi trường mạng.

      Mặc khác, tỉnh chú trọng cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; Giảm  dần  số  lần  người  dân  phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Đảm bảo trong giai đoạn 2016-2020, cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đạt tỉ lệ 30% hồ sơ thủ tục hành chính phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

P.CNTT

Lượt người xem:  Views:   367
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch