Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 3, Ngày 14/02/2017, 15:00
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

     Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017, theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 và theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5640/TB-VP ngày 14/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

     Trong năm 2017, Tây Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng công nhệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh từng bước xây dựng chính quyền điện tử theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.  

KH CNTT 2017res.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017.


      Trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, tỉnh tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; hệ thống thư điện tử đảm bảo việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nâng cấp, bổ sung tiện ích tích hợp vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành; Mở rộng triển khai chữ ký số cho cá nhân lãnh đạo và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện ứng dụng chữ ký số liên thông văn bản điện tử, xác thực các tài liệu điện tử, giảm thiểu sử dụng tài liệu, văn bản giấy. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh phục vụ công tác quản lý điều hành; đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và ngoài nước.

      Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tây Ninh tiếp tục mở rộng tiện ích, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, đồng thời phát triển mô hình "một cửa liên thông", đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tin học hóa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, duy trì hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường phương thức giao tiếp thông tin giữa công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin phục vụ xử lý thủ tục hành chính như một cửa điện tử, tiếp dân, hỏi đáp trực tuyến.

      Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ được nâng cấp, trang bị nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng máy tính, sử dụng mạng Internet của cán bộ công chức, đảm bảo thực hiện, ứng dụng thuận tiện các hệ thống thông tin của tỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh. Song song, thực hiện rà soát, cung cấp thiết bị chứng thư số cho các đơn vị, cá nhân là lãnh đạo cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm chứng thực văn bản điện tử, đảm bảo quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ.

      Về công tác đảm bảo an toàn thông tin, kế hoạch đề ra các giải pháp nâng cấp, bảo trì hệ thống lưu trữ, hệ thống giám sát an toàn, an ninh thống tin, hệ thống máy chủ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chuyển dần mô hình triển khai phân tán thành triển khai tập trung đối với các hệ thống thông tin triển khai trên địa bàn tỉnh; Ban hành các quy chế vận hành hoạt động và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định; Triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hạ tầng và hệ thống thông tin triển khai ứng dụng tại tỉnh.

      Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Tây Ninh thực hiện phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, tập trung tập huấn kỹ năng hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công tác thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

 

P.CNTT

Lượt người xem:  Views:   351
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch