Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 12/09/2018, 15:00
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/09/2018 | Phòng TTBCXB
Đó là một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại 3402/KH-UBND ngày 18/12/2017. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các sự kiện, chiến lược hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh, văn hóa và con người Tây Ninh, tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Tuyên truyền về các thỏa thuận quốc tế, nhất là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do mới. Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông internet, phát thanh và truyền hình, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuyên truyền về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; khẳng định Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định.

Tuyên truyền về APEC tuyên truyền vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh các ý tưởng và sáng kiến đã đóng góp cho APEC. Từ đó, gây dựng niềm tin, góp phần vận động để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, ứng cử thành công thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021. Việt Nam nằm trong vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC,RCEP,TPP...) đang hội nhập mạnh mẽ, có nhiều cải cách về môi trường đầu tư kinh doanh để phù hợp với luật chơi thương mại chung của Quốc tế; có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuyên truyền đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực về APEC

 Tuyên truyền về  ASEAN. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về cộng đồng ASEAN, những thách thức và lợi ích mà cộng đồng ASEAN mang lại. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích cho doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia cộng đồng ASEAN, tuyên truyền các cam kết, biện pháp đã có về tự do thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.  Thông tin tuyên truyền về Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

Tuyên truyền về Các Hiệp định thương mại tự do. Phổ biến các nội dung sự kiện thể hiện tại các hiệp định thương mại tự do giữa VIệt Nam – Hàn Quốc, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA VN-EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu. Tuyên truyền những quyền lợi và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Tây Ninh nói riêng trong việc nắm bắt các lợi ích và cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, đồng thời phải thực hiện những nghĩa vụ theo các cam kết quốc tế được quy định trong các hiệp định thương mại tư do, cụ thể là các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Tuyên truyền về Liên hợp quốc. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016 – 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 – 2019, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng quốc tế. Tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đến người dân, thông tin về các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.  Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban di sản thế giới.

Tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh. Tuyên truyền những chính sách ưu đãi của tỉnh đã ban hành nhằm thu hút đầu tư và khẳng định Tây Ninh là điểm đến đầu tư lý tưởng, tạo nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Tây Ninh là vùng giao thoa kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam và Phnom Pênh - Campuchia. Tuyên truyền về các hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh về các ngày kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngọai giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước. Tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tây Ninh, các kết quả nổi bật của Tây Ninh trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng nội dung, cập nhật các thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền lưu động ở cơ sở; xây dựng các chương trình, phóng sự phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện.

Phòng TTBCXB

Lượt người xem:  Views:   405
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch