Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 13/03/2019, 09:00
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/03/2019
Ngày 12/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Với mục đích tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra, giảm tỷ lệ thương vong tai nạn giao thông, tiếp tục thực hiên năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy". Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng nhiệt liệt phong trào.

Theo đó, các chỉ tiêu trong kế hoạch được Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện bao gồm:

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- 100% văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- 100% tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở là tin nóng, mang tính thời sự cao. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông năm 2019.

Nội dung phong trào thi đua là: Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, toàn thể cán bộ, công chức,viên chức, người lao động thực hiện đăng ký cam kết chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy"

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường  bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

Để phong trào thi đua đạt được hiệu quả thực chất, Sở TTTT phân công cụ thể nội dung cho các phòng chuyên môn thực hiện. Cuối năm có đánh giá và đề xuất cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Gia Thịnh

Lượt người xem:  Views:   359
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch