Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 2, Ngày 08/04/2019, 10:00
Kế hoạch tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2019
Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 649 /KH-UBND Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh của tỉnh đồng thời, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Kế hoạch tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đặc biệt chú trọng những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 ; Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và việc tham gia của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông; Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hoá trong hoạt động kinh tế; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế; Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam ; Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định

Lượt người xem:  Views:   320
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch