Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 5, Ngày 19/12/2019, 10:00
Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2019
Ngày 19/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 như sau:
STTNội dungThời gian thực hiệnĐơn vị thực hiện
IThanh tra, kiểm tra hành chính
1Kiểm tra công vụ thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.Cả nămThanh tra Sở
2Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Trung tâm Giám sát,  điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.Quý 2Thanh tra Sở, Văn Phòng Sở.
IIThanh tra, kiểm tra  chuyên ngành
1Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bưu chính tại Viettel Tây NinhQuý 1Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông.
2Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến  tại các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.Quý 2Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố.
3Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về  lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh.Quý 3Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố.
4Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở in, cơ sở photocopy, cơ sở phát hành  xuất bản phẩm tại các huyện, thành phố, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.Quý 4Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố. Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.
5Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Bộ, Cục Tần số, các Sở, ngành khác chủ trìCả nămThanh tra Sở; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.
6Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.Cả nămThanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở.
IIICông tác khác
1Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật vể lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các tổ chức cá nhân có liên quan.Quý 1, 2

Thanh tra Sở; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

2Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho phòng Văn hóa Thông tin  của huyện , thành phố.Quý 4Thanh tra Sở; Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.
3Tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.Cả nămThanh tra Sở


Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch