Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 6, Ngày 24/04/2020, 11:00
Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/04/2020
Ngày 24/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020.
Kế hoạch tập trung hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài tỉnh về chủ trương, định hướng phát triển lớn của tỉnh, các chương trình đột phá về: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính ứng dụng 4.0; việc triển khai trung tâm giám sát, điều hành KT-XH tập trung của tỉnh; giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tây Ninh; những thành tựu nổi bật, những mô hình hay trên địa bàn tỉnh và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đặt hàng các cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và các nội dung liên quan biển đảo; tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật... trên Hệ thống thông tin cơ sở của tỉnhXây dựng chương trình phát thanh tuyên truyền, phát trên sóng truyền thanh cấp huyện.
 


Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch