Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 11/03/2020, 11:00
Trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/03/2020
Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền; 20/20 xã biên giới của tỉnh được trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho các xã khu vực biên giới, nhằm rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch trong hưởng thụ thông tin giữa khu vực thành thị và nông thôn, thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020, nnăm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới bao gồm: xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; xã Phước Vinh, huyện Châu Thành; xã Long Khánh, huyện Bến Cầu thuộc đối tượng thụ hưởng của Dự án.

​Việc trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp góp phần tăng cường thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng đến mục tiêu giảm nghèo về thông tin cho người dân vùng nông thôn, biên giới. Đồng thời thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND cấp huyện.

Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch