Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 6, Ngày 06/11/2020, 11:00
Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2020
Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng Chính quyền số; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến xây dựng Chính quyền số; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền số tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số; xây dựng Chính quyền số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền số.
Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, trung tâm thuộc Sở.


Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch