Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 04/10/2018, 12:00
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/10/2018
Nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề theo nhu cầu phát triển của địa phương về nguồn nhân lực qua đào tạo nghề. Cần xem xét và đào tạo lại công nhân có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nhập là xu thế tất yếu đối với mỗi quốc gia, trong mọi lĩnh vực, đặt ra những vấn đề về nâng cao chất lượng nhân lực để đáp ứng yêu cầu không những cho thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả thị trường lao động trong khu vực và quốc tế. Trình độ kỹ năng nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ của người lao động giữa các nước  trong khu vực. Sự thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra những áp lực đào tạo nguồn nhân lực ở mọi cấp trình độ khác nhau, đòi hỏi phải đáp ứng mạnh mẽ CNTT trong lao động sản xuất. Vì vậy, việc đổi mới hoạt động đào tạo nghề theo hướng đề cao tính hiệu quả là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề theo nhu cầu phát triển của địa phương về nguồn nhân lực qua đào tạo nghề. Cần xem xét và đào tạo lại công nhân có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, Tây Ninh phấn đấu, đến năm 2020, mỗi năm tuyển sinh bình quân đạt 12.372 người. Mỗi năm tốt nghiệp theo các trình độ đào tạo khoảng 11.840 người. Về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, định hướng đến năm 2020 sáp nhập trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh vào trường Cao đẳng nghề Tây Ninh để tăng quy mô đào tạo.Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện, theo định hướng chung của tỉnh là sáp nhập các trung tâm và hình thành các trung tâm khu vực (còn khoảng 3 trung tâm)

Đối với các trường tư thực, các cơ sở giáo dục ngoài công lập khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động đào tạo nghề nhằm đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Chủ động liên kết đào tạo, đặt lớp đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu ở trong nước tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thuộc các ngành nghề kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ kinh tế-xã hội tại địa phương và đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề cao để phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra một số giải pháp như: Tăng cường đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường THPT, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT vào học các trường nghề.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trước mắt là việc sáp nhập trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh vào trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm theo hướng chuẩn hóa, giảm đầu mối tăng quy mô tuyển sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, phù hợp với việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở GDNN, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, GDNN cấp tỉnh, huyện và cơ sở, cán bộ quản lý ở các cơ sở GDNN trong tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có chính sách ưu đãi, tuyển dụng giảng viên, giáo viên đào tạo nghề giỏi chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi, người có trình độ sau đại học thuộc các ngành nghề mà tỉnh đang thiếu vào làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi, thiết bị dạy nghề tự làm cấp trường, hội thi tay nghề cấp tỉnh cho giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc kiểm định chất lượng đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Tiếp tục mở rộng ngành nghề, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo theo yêu cầu sử dụng lao động của 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội; trong đó tập trung đào tạo nghề trình độ cao trong những ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị tăng cao như du lịch, thương mại, tài chính, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở GDNN với các doanh nghiệp tư nhân ký kết hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng, phối hợp với doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo sát thực tế, tổ chức cho học sinh, sinh viên học viên thực hành trên dây chuyền sản xuất; tăng thời gian học thực hành, bồi dưỡng về kỹ năng làm việc nhóm để học sinh, sinh viên khi tốt nghiêp ra trường có thể tự lập và thích ứng ngay với công nghệ mới.

Tiếp tục khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề tự đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm các trang bị máy móc tiên tiến, từng bước thay thế các thiết bị máy móc đã cũ và lạc hậu để làm tốt hơn nữa công tác dạy và học.

Thực hiện đào tạo lại, đào tạo bổ sung, nhất là cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường nghề không tìm được việc làm và lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thay đổi công nghệ.

Khuyến khích, tạo điều kiện tối đa để huy động sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển giáo dục nghề nghiệp dưới hình thức như tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp đầu tư vào phát triển giáo dục nghề nghiệp; liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học sinh, sinh viên  được thực tập nghề trên dây chuyền; hỗ trợ mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Với những giải pháp nêu trên, chất lượng dạy nghề, học nghề từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

LPT

Lượt người xem:  Views:   124
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết