Đường dây nóng
Thứ 3, Ngày 27/11/2018, 10:00
Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/11/2018

​Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 2536/UBND-KTTC ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông; và nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Trần Văn DữngPhó Giám đốc0276.38133180918383936
2Hoàng Xuân LiênChánh Thanh tra0276.36311680913822727
3Trương Văn HảiChánh Văn phòng0276.38246660907669239

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ: số 06 đường Trần Quốc Toản, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: sotttt@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Hành vi tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông khi thi hành nhiệm vụ;

- Hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh báo chí, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin: Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để can thiệp, cản trở hoạt động hoặc nhũng nhiễu, gây sức ép đối với doanh nghiệp nhằm trục lợi; hoạt động ngoài giờ quy định của đại lý Internet trên địa bàn tỉnh; phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo; phá hoại hoặc cản trở việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông hợp pháp…

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng;

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

(Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.)

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

 

Nơi nhận:          

- UBND tỉnh;

- Các sở, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Phòng VHTT các huyện, thành phố;

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,

   công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: VT, TTra.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lượt người xem:  Views:   352
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết