Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 21/02/2019, 10:00
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/02/2019
Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức Tổng điều tra: Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng…). Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do BCĐ Tổng điều tra Trung ương cung cấp; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, BCĐ cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

 Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của BCĐ Tổng điều tra trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê hướng dẫn các cơ quan báo đài địa phương, UBND các huyện, thành phố và Cổng thông tin điện tử của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền Tổng điều tra cao điểm vào cuối  quý I và đầu quý II năm 2019. Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là các địa bàn ở khu vực biên giới và vùng sâu, vùng xa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ BCĐ, Văn phòng BCĐ Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tổng điều tra.

Tỉnh đoàn phối hợp Cục Thống kê, có văn bản chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) vận động đoàn viên (đáp ứng yêu cầu tuyển chọn điều tra viên về ứng dụng công nghệ thông tin) tích cực tham gia lực lượng điều tra viên ở địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Văn hóa – Xã hội) phối hợp Cục Thống kê trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo phương án của BCĐ Trung ương quy định.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các hộ dân cư trên địa bàn tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra, cung cấp thông tin cho điều tra viên đến hộ thu thập thông tin.

MN

Lượt người xem:  Views:   100
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết