Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 28/02/2019, 10:00
Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/02/2019
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (gọi tắt Đề án 938)

Theo Kế hoạch, Đề án 938 được triển khai trong 10 năm từ năm 2017 đến năm 2027, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2017-2022): Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình; nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp với ngành chức năng. Giai đoạn 2 (2022-2027): Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; nghiên cứu, đề xuất chính sách.

Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2022 có 300 ngàn hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất 475 phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi.

Có ít nhất 80.000 phụ nữ được tiếp cận, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời.

Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng.

Nhiệm vụ và giải pháp của Đề án là nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trong đó chú trọng phát hiện, xây dựng điển hình tốt, cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để truyền thông, nhân rộng.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương.

Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan. Đề xuất chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của đề án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành và ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án 938, tổ chức Hội nghị cấp tỉnh triển khai Đề án; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2022, Kế hoạch năm 2018 và lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Điều hành, các cơ quan, đơn vị liên quan. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, định hướng Hội LHPN huyện/thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng thực hành và phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong việc ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng sống của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Thực hiện Đề án 938 năm 2018 với chủ đề "An toàn thực phẩm" Hội LHPN phụ nữ tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội LHPN huyện/thành phố nhân rộng mô hình truyền thông điểm "Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn" tại 9 xã/9 huyện/thành phố treo băng rol, phát câu chuyện truyền thanh, phát tờ rơi, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng kết hợp với hình thức sân khấu hóa-biểu diễn tiểu phẩm, vận động tiểu thương ký cam kết sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,… đồng thời chỉ đạo Hội LHPN huyện/thành phố phát động chiến dịch truyền thông "Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn" rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh còn thực hiện các hoạt động khác của đề án như Phối hợp Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức 05 buổi truyền thông tại huyện Gò Dầu, Tân Biên, Châu Thành, Tràng Bàng và Dương Minh Châu tuyên truyền kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho gần 500 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Chỉ đạo Hội LHPN huyện/thành phố phối hợp Phòng Giáo dục tổ chức truyền thông kỹ năng sống cho 5.241 học sinh THCS trên địa bàn.

          Đến nay, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Đề án 938 đã bước đầu có kết quả tốt. Chủ đề "An toàn thực phẩm" năm 2018 được tập trung thực hiện thống nhất từ tỉnh đến huyện, thành phố tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được các cấp hội thực hiện bằng nhiều hình thức. Một số huyện, thành phố đổi mới phương pháp tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, phát huy tác dụng của mạng xã hội. Các hoạt động giám sát, đề xuất chính sách lên tiếng và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại bạo lực ngày càng có hiệu quả.

Nhìn chung, Đề án 938 có phạm vi tác động ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc chủ động phát hiện các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực và lên tiếng, hỗ trợ, tham gia giải quyết của các cấp hội còn hạn chế, chưa quyết liệt. Trong khi đó, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em vẫn xảy ra, như: Tình trạng mất an toàn thực phẩm, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em... đòi hỏi hội LHPN và các ngành có liên quan cần vào cuộc một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Trong năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ Tây Ninh tiếp tục triển khai Đề án 938 với chủ đề: "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ em" gắn với chủ đề công tác hội "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái" do Trung ương hội phát động. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông về giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ về chăm sóc thai kỳ, chăm sóc sức khỏe, thể chất cho trẻ theo từng độ tuổi giúp trẻ phát triển trí tuệ, tình cảm, tâm hồn bảo vệ trẻ khỏi bị xâm hại, bạo lực.

Nguyên Vĩ

Lượt người xem:  Views:   75
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết