Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 03/04/2019, 10:00
Thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước bảo đảm bình đẳng giới, không phân biệt đối xử với phụ nữ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2019
Mới đây, UBND tỉnh có Công văn đề nghị Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước bảo đảm bình đẳng giới, không phân biệt đối xử với phụ nữ.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường thông tin, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ và nâng cao tính chủ động sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở khi xảy ra bạo lực gia đình. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải các vụ bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm bảo đảm hòa giải các vụ bạo lực gia đình được thực hiện đúng quy định pháp luật, không xâm phạm các quyền cơ bản của con người, của phụ nữ và trẻ em và đúng đạo lý, qua đó phát huy ưu thế, tác động tích cực của biện pháp hòa giải ở cơ sở, hạn chế sai sót, sơ xuất đẩy vụ việc thành phức tạp.
Về công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ hòa giải thực hiện hòa giải các vụ bạo lực gia đình, nhất là các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ; Hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương từ năm 2014 đến năm 2018;  Đánh giá về mức độ phù hợp và những tồn tại, hạn chế liên quan đến thể chế, chính sách pháp luật từ thực hiện triển khai công tác hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình đối với phụ nữ; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở các vụ việc gia đình đối với phụ nữ.
Về xây dựng, thực hiện quy ước, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện, sửa đổi, bổ sung quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, hạn chế, loại bỏ các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, không bảo đảm bình đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản quy ước của ấp, tổ dân phố. 
Nguyên Vĩ

Lượt người xem:  Views:   74
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết