Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 09/05/2019, 16:00
Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2019
Nhằm tăng cường hoạt động của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, các tầng lớp nhân dân trong công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, ngày 05/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 883/KH-UBND để thực hiện nhiệm vụ này.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 100% cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai lồng ghép vào các chương trình về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch hoạt động hàng năm, trung hạn và lâu dài; Nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn; Nâng cao nhận thức và thực hành của người dân nông thôn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn. Đến năm 2030, duy trì các chỉ tiêu đã đạt 100%, mở rộng các mô hình truyền thông về vệ sinh dựa vào cộng đồng, đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ưu tiên triển khai ở khu vực nông thôn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn với các đối tượng thực hiện là lãnh đạo các cấp ủy Đảng chính quyền các cấp, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin báo chí ở tỉnh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ; Người dân tại vùng nông thôn, bà mẹ nuôi con dưới 5 tuổi, cán bộ y tế và người bệnh tại trạm y tế xã, học sinh tại các trường học. Trong đó, đối tượng hưởng lợi là mọi người dân, ưu tiên người nghèo và cận nghèo, dân tộc thiểu số, người có điều kiện sống khó khăn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai các hoạt động về truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, giám sát các hoạt động và báo cáo đột xuất, định kỳ về Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực và phối hợp liên ngành nhằm thông tin, truyền thông, vận động người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nội dung chi tiết xem  Tải về Tải về tại đây. 

Hoàng Nam

Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết