Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 20/06/2019, 15:00
Phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/06/2019
Ngày 19/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

Theo đó, mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng là 20.000.000 đồng/điểm/năm. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Điểm tư vấn bao gồm: Chi văn phòng phẩm, điện nước là 200.000 đồng/tháng;  Chi tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề để nâng cao nhận thức của cộng đồng là 1.200.000 đồng/năm; Chi xây dựng các bản tin phát trên Đài truyền thanh xã là 500.000 đồng/năm; Chi tổ chức các cuộc họp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để xây dựng cơ chế chuyển gửi và hỗ trợ thực hiện Điểm tư vấn là 1.500.000 đồng/năm; Chi phụ cấp cho thành viên Ban chủ nhiệm điểm tư vấn là 100.000 đồng/người/tháng; Chi hỗ trợ cho tư vấn viên tình nguyện  là 800.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng từ nguồn đảm bảo xã hội đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nội dung chi cho Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Huyền Thanh

Lượt người xem:  Views:   659
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết