Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 26/06/2019, 15:00
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2019
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1346/QĐ-UBND về kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm tiếp tục giữ gìn, lưu truyền và phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức của cộng đồng đối với di sản văn hóa phi vật thể, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đồng thời thu hút, huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh.    

Kế hoạch tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến từng khu phố, ấp trên địa bàn huyện, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức lễ hội Văn hóa - Du lịch Nghề làm Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng theo định kỳ 02 năm 01 lần; giới thiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng tham gia trong các cuộc Hội chợ Triển lãm thương mại. Tổ chức vận động các nghệ nhân mở các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại các địa phương. Tiếp tục đưa nghệ thuật múa trống Chhay - dăm biểu diễn phục vụ trong các hoạt động cộng đồng dân tộc, lễ hội, tết, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn từ tỉnh đến cơ sở và các điểm du lịch của tỉnh, giao lưu với tỉnh bạn và khu vực. Quảng bá giá trị các lễ hội (Lễ hội Kỳ yên ở đình Gia Lộc, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu) trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu giá trị tâm linh, tín ngưỡng của lễ hội đến với bạn bè trong nước và quốc tế, vừa phát triển nhu cầu du lịch tâm linh, tham quan, vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Hàng năm xét đề nghị khen thưởng, biểu dương cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Kế hoạch thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, năm 2019, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến từng khu phố, ấp trên địa bàn huyện, thành phố có di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2020, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng: tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lần III - năm 2020; giới thiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng tham gia trong các cuộc Hội chợ Triển lãm thương mại. Đưa nghề làm bánh tráng phơi sương vào trong các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch làng nghề thủ công truyền thống, quy hoạch du lịch. Quan tâm chú trọng việc truyền dạy và đầu tư phát triển Nghề làm bánh tráng phơi sương.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa trống Chhay-dăm: tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con dân tộc tổ chức sinh hoạt truyền thống, hỗ trợ kinh phí đào tạo truyền dạy múa trống Chhay- dăm cho các thế hệ trẻ dân tộc Khmer. Đưa múa trống Chhay- dăm phục vụ trong các hoạt động cộng đồng, lễ hội, tết, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn từ tỉnh đến cơ sở và các điểm du lịch của tỉnh, gắn công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa trống Chhay-dăm với phát triển du lịch nhằm quảng bá hình ảnh Tây Ninh. Tổ chức truyền dạy múa trống Chhay- dăm tại các trường học có học sinh dân tộc Khmer; mở lớp dạy múa trống tại các nhà văn hoá dân tộc, thiết chế Trung tâm Văn hoá, Thể thao cấp xã, phường, thị trấn - nơi có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

+ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên ở đình Gia Lộc: nhân rộng kịch bản nguyên gốc về Lễ hội Kỳ yên ở đình Gia Lộc, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên và khuyến khích truyền dạy bài bản, kỹ năng cho các thế hệ nối tiếp. Ghi âm, ghi hình lại toàn bộ hình ảnh Lễ hội Kỳ yên ở đình Gia Lộc, đóng tập các bài tế, xây chầu làm tư liệu cho các thế hệ sau tham khảo nghiên cứu.

+ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu: nhân bản đĩa ghi hình ảnh Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu giới thiệu rộng rãi đến công chúng và khách thập phương. Quảng bá các giá trị của Lễ vía trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu, phát triển nhu cầu du lịch tâm linh, tham quan; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Lễ vía.

Đến năm 2021, 100% di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh được bảo vệ và phát huy giá trị.

Hàng năm tiếp tục mở các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại các địa phương. Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phục vụ phát triển du lịch, quảng bá giới thiệu tuyên tuyền trong các chương trình hội nghị, sự kiện xúc tiến du lịch của tỉnh.Biên soạn, xuất bản sách giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Thư viện các huyện và thành phố, Thư viện các trường học, các khu du lịch, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của các học giả. Xây dựng bản đồ điện tử và bản đồ phân bố di sản giới thiệu sơ lược các thông tin về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ý nghĩa, thời gian, địa điểm, quy mô…). Tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội Văn hóa - Du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng theo định kỳ 02 năm 01 lần. Giới thiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng tham gia trong các cuộc Hội chợ Triển lãm thương mại trong nước và quốc tế; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến và quảng bá thương hiệu bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, trở thành một trong những sản phẩm thu hút khách du lịch đến với Tây Ninh. Hàng năm xét đề nghị khen thưởng, biểu dương cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Đình Gia Lộc gắn với phát huy giá trị Lễ hội Kỳ yên ở Đình Gia Lộc.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm và huy động xã hội hóa, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân (nếu có).

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể phải đúng yêu cầu thực tiễn, có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả; công tác triển khai thực hiện kế hoạch có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Lượt người xem:  Views:   526
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết