Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 01/08/2019, 09:00
Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/08/2019
Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1619/UBND-NCPC về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 74 năm chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy hiệu quả các hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền; nghiên cứu áp dụng các hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền mới phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; chú trọng các hình thức tuyên truyền trên Internet qua mạng xã hội và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc "tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành về công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

Thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/82019), 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hoạt động hiệu quả.  Hướng dẫn các địa phương tổ chức Diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019 có chất lượng và hiệu quả. Biên soạn tài liệu về gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... gửi đến các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh dành nhiều trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng đưa tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chọn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với những hình thức phù hợp tình hình thực tế ở địa phương. Chỉ đạo Đài, Trạm Truyền thanh tăng thời lượng tuyên truyền đến các khu dân cư về ý nghĩa của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gương quần chúng tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế mạnh mẽ trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở địa phương. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào ở cơ sở, các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô hình "Tổ dân cư tự quản", "Tuần tra nhân dân", "Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư", các mô hình trong đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số...

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân về ý nghĩa của "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

MN

Lượt người xem:  Views:   570
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết