Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 30/07/2019, 10:00
Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/07/2019
Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt thời gian qua chỉ tập trung ở khu đô thị, chợ, nơi công cộng, khu dân cư tập trung tại vùng nông thôn, đối với các khu dân cư phân tán, nhỏ lẻ, hộ gia đình ở xa khu dân cư tập trung vẫn chưa được tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, các hộ gia đình tự xử lý rác thải sinh hoạt; việc khuyến khích xã hội hóa thông qua hình thức đấu thầu trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến nhân lực, phương tiện, tần suất thu gom trong tuần, năng lực của đơn vị thu gom, vận chuyển chưa đảm bảo triệt để nên rác thải còn tồn đọng tại một vài nơi, gây ô nhiễm môi trường, nhất là vào các dịp ngày lễ, tết, đơn vị xử lý rác tạm ngưng hoạt động, do đó dẫn đến tình trạng rác tồn đọng tại địa phương chưa được thu gom, vận chuyển, xử lý; hệ thống chính trị cấp huyện thực hiện chưa hiệu quả, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức quản lý chất thải rắn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải.

Để chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, để tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo quy trình ban hành giá, đấu thầu lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

Tăng cường công tác trinh sát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành liên quan:

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất thải rắn theo chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 392/UBND-KTTC ngày 05/3/2019 về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại các dự án rác thải trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, bố trí điểm lưu trữ rác tạm thời, điểm tập kết rác hợp lý, không gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và sức khỏe cộng đồng dân cư; thông báo rộng rãi đến người dân địa điểm lưu trữ rác tạm thời, điểm tập kết rác để mọi người biết để giám sát.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn huyện hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải có năng lực, thiết bị, phương tiện chuyên dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo tiêu chí lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 664/UBND-KTTC ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh, hợp đồng nêu rõ tuyến thu gom, vận chuyển và địa điểm, đơn vị xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng hợp đồng ký kết.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường như: Bố trí nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, thông báo rộng rải về thời gian, địa điểm tập kết rác, tăng cường tần suất thu gom đảm bảo không gây phát tán bụi, mùi, nước rò rỉ và tồn đọng rác thải tại các điểm tập kết; Thu gom, xử lý nước vệ sinh, rửa xe, phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển đạt quy chuẩn quy định thực hiện đầy đủ trách nhiệm đúng theo Điều 18, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu và Khoản 6, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra, kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt chặt chẽ, hạn chế các nguồn thải, thực hiện phân loại rác tại nguồn, trong đó cần quan tâm hơn đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, tổ tự quản về bảo vệ môi trường khuyến khích các hoạt động giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý rác thải.

- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức quản lý chất thải rắn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải, vận động người dân tích cực theo dõi, giám sát  tình hình hoạt động, biện pháp bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; khi có thông tin phản ánh tiến hành xác minh, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nhân rộng các mô hình đã triển khai như: Xây dựng nông thôn mới; các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng đô thị Xanh – Sạch – Đẹp, Văn minh", "Phụ nữ tự quản về an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị", phân loại rác tại nguồn,…

- UBND huyện Dương Minh Châu và Trảng Bàng chấn chỉnh công tác thu gom vận chuyển của các tổ chức cá nhân trên địa bàn theo Báo cáo số 476/CAT-CSMTr ngày 20/6/2019 của Công an tỉnh Tây Ninh.

- UBND huyện Trảng Bàng việc báo cáo tiến độ xử lý tại bãi rác xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng và kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ, sử dụng cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2019. 

Lượt người xem:  Views:   326
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết