Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 16/08/2019, 10:00
7 tháng năm 2019: Tây Ninh xây dựng, nâng cấp 172,5 km đường giao thông nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2019
Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhóm tiêu chí quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại. Đến nay 80/80 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành rà soát điều chỉnh quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện đã chỉ đạo các xã, các ngành triển khai thực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúng theo quy hoạch.

Từ nguồn vốn của Chương trình, lồng ghép các nguồn vốn khác, vận động nhân dân, kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội của xã được tiếp tục quan tâm đầu tư. 7 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp 172,5 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 14,3 km kênh mương nội đồng; xây dựng 64 trường học đạt chuẩn (trong đó có 23 công trình khởi công mới); nâng cấp 13 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, 49 Nhà văn hóa ấp.

Đến nay có 31 xã đạt tiêu chí giao thông (chiếm tỷ lệ 48%), 75 xã đạt tiêu chí thủy lợi (chiếm tỷ lệ 93%), 75 xã đạt tiêu chí điện (chiếm tỷ lệ 93%), 39 xã đạt tiêu chí trường học (chiếm tỷ lệ 48%), 34 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (chiếm tỷ lệ 43%), 67 xã đạt tiêu chí chợ (chiếm tỷ lệ 84%), 80 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông (chiếm tỷ lệ 100%), 67 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (chiếm tỷ lệ 83%).

ĐV

Lượt người xem:  Views:   12
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết