Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 16/09/2019, 10:00
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2019
Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1989/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đặc biệt là công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị; kết hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định pháp luật;

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường chính trị vững vàng, tư cách đạo đức trong sáng, tự trọng; tác phong chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

 Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; bao che, dung túng hành vi sai phạm;

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

Rà soát, sửa đổi, kiến nghị bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý để khắc phục ngay những sơ hở có nguy cơ gây phiền hà, sách nhiễu; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí, việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát và luân chuyển, điều động kịp thời;

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản; loại bỏ những thủ tục không cần thiết, hình thức, không khả thi để rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần sau khi đã tiếp nhận hồ sơ theo quy định, trừ trường hợp do lỗi từ doanh nghiệp, người dân và cơ quan yêu cầu bổ sung hoặc trả hồ sơ phải giải thích rõ ràng;

Thường xuyên chủ động đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý; công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức;

Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và các kênh tiếp nhận thông tin từ người dân và doanh nghiệp trên cổng trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở và các phương tiện thông tin đại chúng khác; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý; công khai xin lỗi  nếu có sai phạm và cam kết khắc phục hậu quả theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng;

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại các cơ quan hành chính Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại của Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; tiếp tục thí điểm tiếp nhận xử lý một số thủ tục hành chính qua mạng xã hội Zalo, trong trường hợp không tiếp tục thí điểm phải có thông báo công khai để Nhân dân được biết; thực hiện giám sát bằng công nghệ hiện đại tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp (ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến, v.v).

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy.

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, góp phần cho mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của cả nước;

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, không tiếp tay với tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; đồng thời cần đảm bảo thông tin đúng sự thật, không suy diễn, một chiều, sai lệch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

Kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng để đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không hành chính hóa các sai phạm về tham nhũng mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự.

 Tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành có liên quan. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên và liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, trong việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Lượt người xem:  Views:   36
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết