Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 07/05/2020, 16:00
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyềnchung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án“Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2020
Vùng Đông Nam bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu) có nhiều nét tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, có khả năng hỗ trợ, liên kết lẫn nhau nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để tạo ra bước đột phá lan tỏa rộng trong toàn vùng. Một số tỉnh trong vùng có mức độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, hiệu quả thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ thông tin còn chênh lệch với những vùng, miền khác trong cả nước. Những kết quả trong phát triển kinh tế của vùng đến nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra.

Xác định tầm quan trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là công tác giảm nghèo thông tin. Trong những năm qua, các địa phương đã tập trung thực hiện thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo.Tuy nhiên, nhìn chung công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế: Nội dung thông tin tuyên truyền chưa tập trung khai thác các đề tài có tính chất chuyên sâu, thông tin còn mang tính dàn trải và độc lập, chưa có sự kết nối trong toàn vùng để khai thác các sản phẩm dùng chung.

Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền có tính chất khu vực là rất cần thiết, đảm bảo khai thác được các chủ đề chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đa chiều bền vững.

Trên cơ sở đó, ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2418/KH-UBND ngày 28/10/2019 về sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực vùng Đông Nam bộ thuộc Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.Với mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan truyền thông trong việc khai thác các sản phẩm dùng chung cho toàn khu vực. Tăng cường đưa thông tin thiết yếu, lan tỏa thế mạnh của từng địa phương ra toàn vùng để các địa phương có cơ hội học tập lẫn nhau trong công tác xóa đói giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững tại 06 tỉnh vùng Đông Nam bộ.

Từ nguồn kinh phí được Trung ương bố trí 2.000 triệu đồng từ Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho khu vực vùng Đông Nam bộ. Tỉnh Tây Ninh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giảm nghèo thông tin, cung cấp thông tin thiết yếu đến các tầng lớp Nhân dân thuộc địa bàn thụ hưởng Chương trình. Để đảm bảo hiệu quả công tác truyền thông, tỉnh lựa chọn chủ đề mang tính chất tương đồng, thiết yếu, có tính cấp thiết, sử dụng chung cho các tỉnh trong khu vực.

Kết quả đến cuối năm 2019, tỉnh Tây Ninh đã sản xuất và phát sóng 10 chương trình phim tài liệu tuyên truyền chung cho khu vực 06 tỉnh vùng Đông Nam bộ; Sản xuất và phát sóng 10 chương trình tọa đàm; 10 chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đối với những chủ đề mang tính chất đặc trưng của tỉnh.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm: Phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của 06 tỉnh vùng Đông Nam bộ; Về chủ quyền an ninh biên giới và công tác phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; Về dân tộc, tính ngưỡng, tôn giáo; Về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của người dân trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; Về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống; Về đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; Về phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu.

                                                                                       

                                                                                                  Gia Thịnh

Lượt người xem:  Views:   250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết