Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 14/05/2020, 16:00
Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/05/2020
Ngày 13/5/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành Kế hoạch 973/KH-BCĐ triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Tuyên truyền sâu rộng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" thiết thực, phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm mua bán người, các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi tại cộng đồng hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7" phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi, khu dân cư và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 1 Chương trình phòng, chống mua bán người: "Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng dân cư"; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7" tại cộng đồng dân cư.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 1 Chương trình phòng, chống mua bán người: "Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng". Tăng cường tần suất đưa các tin, bài viết tuyên truyền hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" trên cổng thông tin điện tử, bảng quảng cáo của tỉnh và định hướng tuyên truyền về công tác này; tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội về phòng, chống mua bán người.

Công an tỉnh thường xuyên cập nhật, thông báo phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, những gương điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người gửi các ngành, địa phương để tuyên truyền và phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, tuyên truyền rộng rãi để người dân biết, nâng cao cảnh giác và vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7". Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, phim tài liệu về phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người nhân "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7" để đưa tin, phát sóng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa và vận động  người dân tham gia tố giác tội phạm mua bán người.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm người, đặc điểm từng địa bàn dân cư; lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt ở ấp, khu phố; chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng thời lượng đăng tải các tin, bài tuyên truyền về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" và các thông điệp về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" để người dân biết, chủ động phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm mua bán người.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người, Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 2 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trong toàn lực lượng Công an tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý các đối tượng mua bán người, kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người và tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn một số vụ án tổ chức xét xử án điểm lưu động để răn đe phòng ngừa tội phạm; tổ chức tốt các biện pháp bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 2 thuộc Đề án 2: "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người thuộc khu vực biên giới và hải đảo" giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng Biên phòng các cấp phối hợp các ngành chức năng triển khai, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người (từ 01/7/2020 đến 30/9/2020). Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người tại khu vực biên giới Campuchia tiếp giáp với Tây Ninh.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Điều 150 Bộ luật Hình sự quy định tội mua bán người; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo và các văn bản có liên quan về hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả tiểu Đề án 3 "Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người" thuộc Đề án 2 Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người.

 Đối với công tác hợp tác quốc tế, Lực lượng Công an, Biên phòng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giáp biên giới thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra truy bắt tội phạm, giải cứu nạn nhân, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về. Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, Tân Biên tham mưu củng cố, kiện toàn Văn phòng liên lạc quan biên giới (BLO), kịp thời trao đổi thông tin với Văn phòng BLO tương ứng của Campuchia về tình hình tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Công an tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm phòng chống mua bán người.

 

Lượt người xem:  Views:   470
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết