Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 13/10/2020, 10:00
Sở Tư pháp: Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống trộm cắp tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/10/2020
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội và toàn dân đối với công tác phòng, chống các loại tội phạm, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó, định hướng cho các cấp, các ngành thực hiện công tác tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm.

Sở Tư pháp Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh và Sở Thông tin và Truyền thông thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng ; tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng trang thông tin PBGDPL tỉnh Tây Ninh để tạo kênh tuyên truyền pháp luật rộng rãi cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Kết quả, giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 12 hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về tội phạm trộm cắp tài sản quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (2.250 người tham dự); 14 hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (1.805 người dự) nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thông qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. Biên soạn, in ấn và phát hành miễn phí đến cán bộ, công chức và nhân dân trên toàn tỉnh 10.000 tờ gấp Hỏi - đáp và 2.250 bộ đề cương giới thiệu Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 20009 và 10.000 tờ gấp Hỏi - đáp Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổ chức 2 Hội thi Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 thu hút 100 người tham gia. Thực hiện bào chữ, bảo vệ được 89 vụ cho 89 đối tượng được TGPL miễn phí; tổ chức 16 đợt truyền thông về công tác TGPL kết hợp TVPL về cơ sở, thu hút được 646 lượt người dân tham dự. Lồng ghép trong các cuộc truyền thông thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống trộm cắp tài sản cho người dân...

HV

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết