Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 02/12/2020, 10:00
Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 05/94 cơ quan cấp xã đạt xuất sắc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2020
Trong năm 2020, việc thực hiện đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai việc thu thập, đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định. Các thông tin phục vụ đánh giá giải quyết TTHC được kết nối với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, được công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan và Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Giai quyet TTHC tai TRung tam hanh chinh cong_.jpg

Người dân nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Việc đánh giá giải quyết TTHC tại cấp tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng khảo sát sự hài lòng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC đối với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC làm việc tại các Quầy của Trung tâm. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức bằng phiếu khảo sát và thực hiện đánh giá nội bộ theo quy định.

Kết quả, cấp tỉnh có 16/17 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và 01 cơ quan được đánh giá đạt loại khá (Sở Tài nguyên và Môi trường); cấp huyện có 8/9 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và 01 cơ quan được đánh giá đạt loại khá (UBND thị xã Trảng Bàng); cấp xã có 05/94 cơ quan được đánh giá đạt loại xuất sắc (UBND xã Long Giang, huyện Bến Cầu, UBND xã Tân Bình, huyện Tân Biên, UBND phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, UBND xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, UBND thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu), có 78 đơn vị được đánh giá đạt loại tốt, 10 đơn vị được đánh giá đạt loại khá (UBND xã Long Vĩnh, UBND xã Ninh Điền, UBND xã Thành Long, UBND xã Đồng Khởi, UBND xã Trí Bình, UBND xã An Bình, UBND xã Phước Vinh  thuộc huyện Châu Thành, UBND phường 1 – Thành phố Tây Ninh, UBND xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, UBND phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng)  và có 01 đơn vị đánh giá đạt loại trung bình (UBND xã Thanh Điền, huyện Châu Thành).

Trung tâm Hành chính công tỉnh đã khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng được tổng số 7.165 lượt với 03 mức "rất hài lòng": 6.053; "hài lòng" 971, "bình thường" 141; thông qua Cổng Hành chính công của tỉnh, trả lời trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 425 lượt và 52 văn bản. Đối với cấp huyện và cấp xã qua khảo sát bằng phiếu về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trong năm 2020 tất cả cá nhân, tổ chức được khảo sát đều hài lòng với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC các cấp.

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan có thẩm quyền được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 04/4/2019  của UBND tỉnh quy định về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, 9 chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

Chỉ số 1: Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật .

Chỉ số 2: Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định.

Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến).

Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến).

Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính.

Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

 

LA

Lượt người xem:  Views:   387
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết