Thông tin cần biết - Công khai ngân sách
 
​Hiện nay chưa phát sinh số liệu về nội dung này. Biểu mẫu đính kèm2-CK KQ lua chon nha thau 2018.doc
 
​Vui lòng xem file tại đây4-CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HT 2018.doc
 
​Vui lòng xem file đính kèm tại đây 3-QTVDT2017.doc
 
​Vui lòng xem file tại đây 1-Biêu cong khai 01.xls
 
​Đang cập nhật số liệu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2018Công khai ngân sáchTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhCông khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công khai tình hình phê duyệt dự án hoàn thành năm 2018Công khai ngân sáchTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhCông khai tình hình phê duyệt dự án hoàn thành năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2017Công khai ngân sáchTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhCông khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018Công khai ngân sáchTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhDự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Công khai ngân sáchCông khai ngân sáchTinKiều OanhCông khai ngân sách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến TreThông tin tuyên truyềnTinThể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre/PublishingImages/2018-05/BenTre_Key_10052018153624.jpg
5/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Sắp đến hạn thuê bao di động trả trước có thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị khóa một chiềuThông tin tuyên truyềnTinSắp đến hạn thuê bao di động trả trước có thông tin cá nhân không chính xác sẽ bị khóa một chiều/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cụ thể, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ tùy thân của mình khi thực hiện giao kết hợp đồng; kiểm tra thông tin thuê bao của mình; cập nhật thông tin thuê bao khi có thay đổi hoặc chuyển quyền sử dụng dịch vụ;  yêu cầu doanh nghiệp viễn thông chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp thông tin cá nhân, tổ chức của mình đã bị người khác sử dụng đăng ký thuê bao
4/9/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xãThông tin tuyên truyềnTinKiều OanhBộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcThông tin tuyên truyềnTinKiều OanhBộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách)Thông báoTinPhòng TTBCXBThông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
  Tây Ninh tích cực tuyên truyền biển, đảo Thông tin tuyên truyềnTinQD  Tây Ninh tích cực tuyên truyền biển, đảo /PublishingImages/2017-12/Hinh tong ket tuyen truyen bien dao_Key_19122017161213.JPG
12/19/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh nghiệp phải thông báo việc tự động gia hạn dịch vụ định kỳThông tin tuyên truyềnTinBTBộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh nghiệp phải thông báo việc tự động gia hạn dịch vụ định kỳ/PublishingImages/2017-09/Anh minh hoa -_Key_08092017140855.jpg
9/6/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnhThông tin tuyên truyềnTinMNSở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh/PublishingImages/2017-08/dt_n_Key_18082017153459.jpg
8/18/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định các yêu cầu kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia  Thông tin tuyên truyềnTinKiều OanhQuy định các yêu cầu kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia  /PublishingImages/2017-08/a11_Key_11082017103927.jpg
8/11/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thôngThông tin tuyên truyềnTinLan AnhBộ Thông tin và Truyền thông Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTTThông tin tuyên truyềnTinLan AnhDanh mục hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá, thẩm định xét, công nhận Tiêu chí 8 “Tiêu chí Thông tin và Truyền thông” Thông tin tuyên truyềnTinLan AnhSở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ đánh giá, thẩm định xét, công nhận Tiêu chí 8 “Tiêu chí Thông tin và Truyền thông” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya)Thông báoTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhCảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya)/PublishingImages/2017-06/ma doc_Key_29062017161345.jpg
6/29/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhQuyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 12:00 PMYesĐã ban hành
Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCryThông tin tuyên truyềnTinMNTheo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Thông tin tuyên truyềnTinLan AnhTriển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưThông tin tuyên truyềnTinPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây NinhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Từ ngày 17/6/2017, Tây Ninh chuyển đổi mã vùng điện thoại cố địnhThông tin tuyên truyềnTinTừ ngày 17/6/2017, Tây Ninh chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíThông tin tuyên truyềnTinPhòng TTBCXB6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/PublishingImages/2017-03/phat ngon BC_Key_27032017144211.jpg
3/27/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu lực từ 30/3/2017Thông tin tuyên truyềnTinThành HưngNghị định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có hiệu lực từ 30/3/2017/PublishingImages/2017-03/nghi dinh 09-2017_Key_27032017135243.jpg
Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.
3/27/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm có hiệu lực thi hành vào tháng 4 năm 2017Thông tin tuyên truyềnTinSKDanh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm có hiệu lực thi hành vào tháng 4 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
         Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sẽ có hiệu lực thi hành ngày 02 tháng 4 năm 2017.
3/24/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường quản lý các điểm truy nhập internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tửThông tin tuyên truyềnTinThanh TúTăng cường quản lý các điểm truy nhập internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Quy chế hoạt động thông tin cơ sở đã chính thức có hiệu lựcThông tin tuyên truyềnTinTNQuy chế hoạt động thông tin cơ sở đã chính thức có hiệu lực/PublishingImages/2017-02/Loatruyen thanh_Key_15022017132445.jpg
2/15/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíThông tin tuyên truyềnTinQDQuy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017 và bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-CP ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2/15/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin số điện thoại đường dây nóngThông báoTinThông tin số điện thoại đường dây nóng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next