Thông tin đấu thầu
Thứ 2, Ngày 22/05/2017, 21:00
Thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/05/2017
Đầu tư mua sắm hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Đào tạo triển khai hệ thống một cửa điện tử cho 9 đơn vị cấp huyện và 95 đơn vị cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung. 

Nội dung chính: Đầu tư mua sắm hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Đào tạo triển khai hệ thống một cửa điện tử cho 9 đơn vị cấp huyện và 95 đơn vị cấp 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị

cấp huyện theo mô hình tập trung.

Nguồn vốn: NS tỉnh.

Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 26/05/2017 đến 14:00 ngày 08/06/2017 (Trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/06/2017. Mở thầu: 14:15 ngày 08/06/2017.

Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Séc,Thư bảo lãnh

ngân hàng.

Chi tiết xin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, số 6 đường Trần Quốc Toản, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: 066 382 4666.Fax: 066 381 2878.

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu