Thông tin đấu thầu
Thứ 4, Ngày 24/05/2017, 15:00
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/05/2017
Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho toàn tỉnh. Đào tạo triển khai hệ thống cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Nội dung chính: Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho toàn tỉnh. Đào tạo triển khai hệ thống cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

  Thuộc dự án: Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây.

  Nguồn vốn: NS tỉnh.

  Thời gian phát hành HSMT: từ từ 8 giờ 00, ngày 31/5/2017  đến trước 14 giờ 00, ngày 12/6/2017 (Trong giờ hành chính).

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12/6/2017.  Mở thầu: 14 giờ 15, ngày 12/6/2017

  Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Séc,Thư bảo lãnh ngân hàng.

  Chi tiết xin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, số 6 đường Trần Quốc Toản, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  Tel: 066 382 4666.Fax: 066 381 2878.

  Email: sotttt@tayninh.gov.vn

  Lượt người xem:  Views:   256
  Chia sẻ:
  Share:
  Tin khác
   
   
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Tác giả

  Loại bài viết

  Số Trang

  Số Ảnh

  Số tiền

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Phân loại

  Tin liên quan

  Audio

  Tin liên quan

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  Thông tin đấu thầu