Thông tin đấu thầu
Thứ 6, Ngày 30/06/2017, 21:00
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2017

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Séc hoặc tiền mặt với số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017


Lượt người xem:  Views:   194
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu