Thông tin đấu thầu
Thứ 2, Ngày 23/11/2020, 10:00
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2020
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”

- Tên gói thầu: "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020".

- Tổng giá trị trúng thầu: 3.317.600.088 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười bảy triệu, sáu trăm nghìn, không trăm tám mươi tám đồng) đã bao gồm thuế VAT.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Việt Hưng Việt Nam.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu