Thông tin đấu thầu
Thứ 3, Ngày 24/11/2020, 10:00
Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2020
Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-STTTT ngày 23/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”.
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo đến nhà thầu Công ty Cổ phần Việt Hưng Việt Nam đã trúng thầu gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”.
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh sẽ giao lại gói thầu trên cho đơn vị khác thực hiện.

Lượt người xem:  Views:   36
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu