Thông tin đấu thầu
Thứ 4, Ngày 21/10/2020, 10:00
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2020
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”

1. Tên gói thầu: "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" năm 2020.

2. Nội dung hồ sơ yêu cầu gồm 96 trang, mang ký hiệu HSYC 9/2020 do Tổ chuyên gia đấu thầu lập bao gồm các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu