Thông tin đấu thầu
Thứ 2, Ngày 31/08/2015, 14:45
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Mua sắm, triển khai phần mềm Một cửa” Dự án “Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2015

Tải về Quyết định phê duyệt kết quả thầu

Lượt người xem:  Views:   389
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu