Thông tin đấu thầu
Thứ 4, Ngày 03/06/2015, 15:05
thông báo mời chào hàng: Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/06/2015

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
- Tên gói thầu: Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian bán HSYC từ 8 giờ 00, ngày 9 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 16 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh; Điện thoại: 066-3813222; Fax: 066-3812878; Email: sotttt@tayninh.gov.vn .
- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND
- Địa chỉ nhận HSĐX: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh.

 

Lượt người xem:  Views:   373
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu