Thông tin đấu thầu
Thứ 4, Ngày 03/06/2015, 15:10
Thông báo mời thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho 3 sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/06/2015

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
- Tên gói thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho 03 sở.
- Tên dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.           
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh; Điện thoại: 066-3813222; Fax: 066-3812878; Email: sotttt@tayninh.gov.vn .
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND
- Địa chỉ nhận HSDT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2015  
- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND, bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10, ngày 12 tháng 6 năm 2015.
Lượt người xem:  Views:   372
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin đấu thầu