Thông tin đấu thầu
 
Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-STTTT ngày 23/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”.
 
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
 
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
 
Ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 41/QĐ-STTTT chỉ định Công ty TNHH Điện tử viễn thông Sài Gòn cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống Loa truyền thanh không dây.
 
Ngày 06/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 509/TB-STTTT lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh”.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống Loa truyền thanh không dây tại Đồn Biên phòng Phước Tân và Đồn Biên phòng Xa Mát trên địa bàn tỉnh với chi tiết như sau:
 
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống các bảng quang báo điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đặt tại Bưu điện tỉnh, Vườn hoa Thắng Lợi, cửa khẩu quốc tế Xa-Mát, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với chi tiết như sau:
 
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Trung tâm Tích hợp dữ liệu và thiết bị Hội nghị trực tuyến với chi tiết như sau:
 
Ngày 03/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 36/QĐ-STTTT chỉ định đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh”.
 
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Phần mềm tra cứu, cảnh báo thông tin thời hạn đổi Giấy phép lái xe” chi tiết như sau:
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin  và truyền thông cơ sở năm 2020”Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin  và truyền thông cơ sở năm 2020”
Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-STTTT ngày 23/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”.
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo đến nhà thầu Công ty Cổ phần Việt Hưng Việt Nam đã trúng thầu gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”.
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh sẽ giao lại gói thầu trên cho đơn vị khác thực hiện.

11/24/2020 10:00 AMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và  truyền thông cơ sở năm 2020”Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và  truyền thông cơ sở năm 2020”
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”

- Tên gói thầu: "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020".

- Tổng giá trị trúng thầu: 3.317.600.088 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười bảy triệu, sáu trăm nghìn, không trăm tám mươi tám đồng) đã bao gồm thuế VAT.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Việt Hưng Việt Nam.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

11/23/2020 10:00 AMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2020”

1. Tên gói thầu: "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" năm 2020.

2. Nội dung hồ sơ yêu cầu gồm 96 trang, mang ký hiệu HSYC 9/2020 do Tổ chuyên gia đấu thầu lập bao gồm các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

10/21/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị  Hệ thống Loa truyền thanh không dâyQuyết định chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị  Hệ thống Loa truyền thanh không dây
Ngày 13/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 41/QĐ-STTTT chỉ định Công ty TNHH Điện tử viễn thông Sài Gòn cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống Loa truyền thanh không dây.

- Tổng giá trị hợp đồng: 15.807.000 đồng (Mười lăm triệu tám trăm lẻ bảy nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, vận chuyển thiết bị đến nơi sử dụng, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Nguồn vốn: sự nghiệp khoa học công nghệ.

4/13/2020 10:00 AMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử  của Liên hiệp Hội tỉnh”Thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử  của Liên hiệp Hội tỉnh”
Ngày 06/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 509/TB-STTTT lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh”.

Sở Thông tin và Truyền thông  thông báo đến Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh là đơn vị cung cấp gói thầu "Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh".

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu đơn vị không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Thông tin và Truyền thông sẽ giao lại cho đơn vị khác thực hiện.

4/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị  Hệ thống Loa truyền thanh không dâyThông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị  Hệ thống Loa truyền thanh không dây
 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống Loa truyền thanh không dây tại Đồn Biên phòng Phước Tân và Đồn Biên phòng Xa Mát trên địa bàn tỉnh với chi tiết như sau:
TTTên hàng hóaĐVTSố lượng
1Sửa chữa máy phát song FM 500W; hư phần công suất.Bộ01
2Sữa chữa Bộ thu không dây 120W.Bộ01
3Sữa chữa Bộ mã hóa RDS.Bộ01

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

4/3/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống các bảng quang báo điện tử Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống các bảng quang báo điện tử
 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Hệ thống các bảng quang báo điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đặt tại Bưu điện tỉnh, Vườn hoa Thắng Lợi, cửa khẩu quốc tế Xa-Mát, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với chi tiết như sau:
TTTên hàng hóaĐVTSố lượng
1Dây truyền tín hiệu giữa các Module Led (dây bus).Cái16
2Hub điều khiển đèn led.Cái01
3Card nhận tín hiệu hình ảnh Lynsn.Cái01
4Nguồn cấp điện cho các module led (5V-60A).Cái03
5Đồng hồ hẹn giờ tự động.Cái01

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

4/3/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Trung tâm Tích hợp dữ liệu và thiết bị Hội nghị trực tuyếnThông báo chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Trung tâm Tích hợp dữ liệu và thiết bị Hội nghị trực tuyến
 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị Trung tâm Tích hợp dữ liệu và thiết bị Hội nghị trực tuyến với chi tiết như sau:
STTTên hàng hóaĐVTSố lượng
1HDD Dell 600GB 6G 15K 3.5 SAS w/F238F 0W347KCái09
2Nguồn Polycom HDX 7000-YM4151ACái 03

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 07 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

4/3/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chỉ định đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử  của Liên hiệp Hội tỉnh”Chỉ định đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử  của Liên hiệp Hội tỉnh”
Ngày 03/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 36/QĐ-STTTT chỉ định đơn vị cung cấp gói thầu “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh”.

Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh là đơn vị cung cấp gói thầu " Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội tỉnh" với nội dung như sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: 50,000,000 (Năm mươi triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí cài đặt, đào tạo, chuyển giao cho người sử dụng.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Công việc thực hiện (đính kèm phụ lục nội dung công việc).baogia-lienhiephoi.pdfphuluc-noi dung web lien hiep hoi.docx

4/3/2020 9:00 AMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chào giá “Phần mềm tra cứu, cảnh báo thông tin thời hạn đổi  Giấy phép lái xe” phù hợp với yêu cầu của Sở Giao thông vận tải Tây NinhThông báo chào giá “Phần mềm tra cứu, cảnh báo thông tin thời hạn đổi  Giấy phép lái xe” phù hợp với yêu cầu của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Phần mềm tra cứu, cảnh báo thông tin thời hạn đổi Giấy phép lái xe” chi tiết như sau:
Xây dựng "Phần mềm tra cứu, cảnh báo thông tin thời hạn đổi Giấy phép lái xe" phù hợp với yêu cầu của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh
STTChức năng Mô tả
IGiao diện hệ thống 
1Thiết kế giao diện đăng ký nhận tin nhắnThiết kế giao diện trực quan, hỗ trợ các thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng…)
2Thiết kế giao diện báo cáo thống kê cho quản trị viênThiết kế giao diện trực quan, hỗ trợ các thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng…)
3Thiết kế Banner Thiết kế banner và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải
IICác module tính năng  
1Phần quản trị 
1.1Thống kê người đăng ký

Chọn khoảng thời gian thống kê

Sắp xếp kết quả theo tiêu chí thống kê

1.2Xuất thống kê thành báo cáo theo mẫu Xuất thống kê ra file word
2Phần người dùng  
2.1Đăng ký nhận thông báo qua EmailHỗ trợ người dùng đăng ký nhận thông báo hết hạn GPLX qua Email
2.2Đăng ký nhận thông báo qua ZaloHỗ trợ người dùng đăng ký nhận thông báo hết hạn GPLX qua Zalo
2.2.1Hướng dẫn người dùng quan tâm OA Zalo Hướng dẫn người dùng quan tâm OA Zalo để nhận thông báo
2.3Đăng ký nhận thông báo qua SMSHỗ trợ người dùng đăng ký nhận thông báo hết hạn GPLX qua SMS
Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao và hỗ trợ vận hành chính thức
1Chuyển giao, hướng dẫn cho quản trị
2Kiểm tra cấu hình bảo mật hệ thống. Cấu hình cơ chế lưu trữ (backup) định kỳ của hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 07 ngày tính từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 05/4/2020. Địa điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

4/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chào giá “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh”Thông báo chào giá “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh”
 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh” chi tiết như sau:

STTChức năngMô tả
IGiao diện hệ thống 
1Thiết kế giao diện Cổng thông tin điện tửThiết kế giao diện trực quan, hỗ trợ các thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng…)
2Thiết kế giao diện quản trị Cổng thông tin điện tử 
IICác module tính năng 
1Phần quản trị 
1.1Quản lý danh bạ Liên hiệp hội

Thêm/xóa/cập nhật danh bạ, thông tin thành viên liên hiệp hội.

Tìm kiếm thông tin trong danh bạ.

1.2Quản lý bài viết

Thêm/xóa/ cập nhật bài viết

Tìm kiếm bài viết cơ bản đến nâng cao.

Gồm các chuyên mục

Tin Tức

 • Liên Hiệp hội Việt Nam
 • Liên Hiệp hội Tây Ninh
 • Các hội Thành viên
 • Tin Trong nước
 • Tin trong tỉnh
 • Liên Hiệp hội tỉnh bạn
 • Kinh tế - Xã hội
 • Sự kiện
 • Thông Báo

  Thông tin Khoa học công nghệ
 • Tin Khoa học và công nghệ
 • Tư Vấn, Phản biện và giám định
 • Tấm gương khoa học công nghệ

  Hội thi cuộc thi, giải thưởng
 • Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ
 • Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
 • Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam
 • Cuộc thi, Hội thi, giải thưởng khác

  Công Khai ngân sách

 

1.3Quản lý Văn bản

Thêm/xóa/ cập nhật văn bản

Tìm kiếm văn bản theo từ khóa, thể loại, lĩnh vực, cơ quan ban hành, người ký.

Quản lý thể loại, lĩnh vực, cơ quan ban hành, người ký.

Gồm các chuyên mục
 • Trung ương
 • Liên hiệp hội Việt Nam
 • Tỉnh Tây Ninh
 • Liên Hiệp hội Tây Ninh
 • Tập san KH&ĐS
1.4Quản liên hệXem các thông tin góp ý từ người dùng
1.5Quản lý thư viện ảnh

Thêm/xóa/ cập nhật thư viện ảnh. Bao gồm các chức năng thêm/xóa/cập nhậ chuyên mục, album, hình ảnh.

Tìm kiếm thông tin các chuyên mục, album.

1.6Quản lý bannerThêm/cập nhật hình ảnh banner, các đường dẫn liên kết
1.7Quản lý liên kếtThêm/cập nhật hình ảnh liên kết, các đường dẫn liên kết.
1.8Thống kêThống kê lượng người dùng truy cập, các tương tác với hệ thống
1.9Giới thiệu

Cập nhật các mục giới thiệu của trang web:

 • Giới thiệu chung
 • Quy chế hoạt động
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức
1.10Bảo mật

Captcha đăng nhập

Bảo mật Https

2Phần người dùng 
2.1Tìm kiếm thông tinHỗ trợ người dùng tìm kiếm các bài viết, văn bản.
2.2Gửi góp ýHỗ trợ người dùng gửi ý kiến góp ý trực tiếp trên giao diện hệ thống
Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao và hỗ trợ vận hành chính thức
1Chuyển giao, đào tạo cho Quản trị trang thông tin điện tử.
2Chuyển đổi tên miền tạm thành tên miền chính thức.
3Kiểm tra cấu hình bảo mật hệ thống. Cấu hình cơ chế lưu trữ (backup) định kỳ của hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế VAT và chi phí đi lại, khảo sát, lắp đặt, ăn ở của các nhân viên kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ này).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 04 ngày tính từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 31/03/2020. Địa điểm nhận hồ sơ: 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

3/24/2020 3:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao  cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Quyết định chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao  cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Ngày 28/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 50/QĐ-STTTT c​họn đơn vị đào tạo chương trình "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn" với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng giá trị: 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng).

- Đơn vị được chọn: Trường Cao đẳnh An ninh mạng Ispace.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện đào tạo: 05 ngày (40 giờ).

5/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Thông báo chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Ngày 21/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 15/TB-STTTT  chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến Trường Cao đẳnh An ninh mạng Ispace là đơn vị được chọn đào tạo chương trình "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn".

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu đơn vị không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Thông tin và Truyền thông sẽ giao lại cho đơn vị khác thực hiện.

5/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Quyết định về việc chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Ngày 21/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 49/QĐ-STTTT c​họn đơn vị đào tạo chương trình "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn" với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng giá trị: 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng).

- Đơn vị được chọn: Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartPro.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện đào tạo: 05 ngày (40 giờ).

5/21/2019 4:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Thông báo về việc chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Ngày 21/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 14/TB-STTTT về việc chọn đơn vị đào tạo chương trình “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartPro là đơn vị được chọn đào tạo chương trình "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn".

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu đơn vị không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó Sở Thông tin và Truyền thông sẽ giao lại cho đơn vị khác thực hiện.

5/21/2019 4:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mời chào giá chương trình tập huấn “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Mời chào giá chương trình tập huấn “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Sở Thông tin và Truyền thông kính mời các đơn vị tham gia chào giá chương trình tập huấn “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn” với nội dung chi tiết sau:

STTNội dungĐVTSố lượng khóa họcSố lượng học viênGhi chú
1Chương trình tập huấn "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn"  (Kèm theo phụ lục nội dung chương trình bồi dưỡng chi tiết)Lớp01Không quá 33 học viênBao gồm chi phí đi lại, ăn, ở của giáo viên,giáo trình, tài liệu, chi phí setup phòng máy, các loại thiết bị hỗ trợ giảng dạy và chứng nhận cho học viên.

Đề nghị các đơn vị gửi bảng chào giá về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/5/2019 - Địa chỉ: số 06 Trần Quốc Toản, Phường 02, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 0276.3824.666.

5/20/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông mời chào giá chương trình tập huấn “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”Sở Thông tin và Truyền thông mời chào giá chương trình tập huấn “Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn”
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2019;

Sở Thông tin và Truyền thông kính mời các đơn vị tham gia chào giá chương trình tập huấn "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn" với nội dung chi tiết sau:

 

STTNội dungĐVTSố lượng khóa họcSố lượng học viênGhi chú
1Tập "Quản trị mạng nâng cao cho cán bộ phụ trách CNTT tại các xã, phường, thị trấn"  (Kèm theo phụ lục nội dung chương trình bồi dưỡng chi tiết)Lớp01Không quá 33 học viênBao gồm chi phí đi lại, ăn, ở của giáo viên,giáo trình, tài liệu, chi phí setup phòng máy, các loại thiết bị hỗ trợ giảng dạy và chứng nhận cho học viên.

Đề nghị các đơn vị gửi bảng chào giá về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/5/2019 - Địa chỉ: số 06 Trần Quốc Toản, Phường 02, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 0276.3824.666.

5/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh", cụ thể như sau; 

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.
Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 18 tháng 7 năm 2018

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh", cụ thể như sau:

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp xã và UBMTTQ xã.

2 Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.

3. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

4. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

9. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

10. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018.

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 18 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.
Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh", cụ thể như sau:

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg