Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 13/04/2015, 14:50
Năm 2015: Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2015
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước; Văn bản số 1950/TTg-KGVX ngày 15/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước.

              Thời gian qua UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo phát triển hạ tầng, triển khai các hệ thống thông tin dùng chung, đồng bộ đến các cơ quan nhà nước của tỉnh như: phần mềm Văn phòng điện tử eOffice cho 31 đơn vị, phần mềm Một cửa điện tử cho 9 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã, hệ thống thư điện tử cho 5.936 cán bộ, công chức, viên chức...Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan nhà nước. Đến nay, trong toàn tỉnh đã cấp phát bàn giao thiết bị ký số (token) cho 84 đơn vị và 358 thiết bị ký số cho cá nhân là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Tập huấn Chữ ký số năm 2014 cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, huyện, xã trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, việc triển khai chữ ký số còn chưa được rộng khắp, nhiều cơ quan, đơn vị chưa ứng dụng chữ ký số trong hoạt động tác nghiệp. Trong khi đó, để phát huy hiệu quả các hoạt động giao dịch qua mạng và điện tử hóa quy trình làm việc của cơ quan nhà nước thì chữ ký số phải được triển khai rộng rãi theo hướng mở rộng đối tượng và quy mô sử dụng.

Để quản lý, sử dụng chữ ký số hiệu quả theo đúng quy định; giúp công tác trao đổi, gửi nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động quản lý nhà nước và quản lý, sử dụng chữ ký số để chứng thực thông tin tài liệu trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan với nhau trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện và quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung đã được đầu tư, hệ thống phần mềm họp không giấy, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo, Cổng thông tin điện tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.  Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý điều hành và trao đổi thông tin nhằm thực hiện các nội dung, nhiêm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Bước đầu triển khai thí điểm tại một số đơn vị sở, ngành tỉnh và một số huyện đáp ứng nhu cầu triển khai. Các đơn vị được cấp chứng thư số phải đưa vào sử dụng phục vụ trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Quản lý, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị thực hiện phát hành văn bản điện tử đã ký số thông qua phần mềm Văn phòng điện tử eOffice.

Trước mắt thực hiện ký chữ ký số trên một số loại văn bản như: Công văn (trừ văn bản mật), Báo cáo, Giấy mời, Lịch làm việc, Văn bản gửi các cơ quan để biết, để phối hợp, Công văn xin ý kiến góp ý, Thông báo: ý kiến kết luận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc. Ngoài các văn bản nêu trên, tùy theo tính chất của từng loại văn bản, cơ quan, đơn vị tự quyết định việc ký chữ ký số trên một số văn bản khác. Đối với các tài liệu, văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử.

Mục tiêu ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng là nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước của tỉnh tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước các cấp, kịp thời nắm bắt tình hình ứng dụng và những khó khăn, vướng mắc thì công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng của các cơ quan cần được đặc biệt quan tâm và thực hiện thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

DK

 

Lượt người xem:  Views:   286
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động