Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 16/03/2016, 07:55
Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2016

 Ngày 04/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thực hiện xuất sắc công tác cải cách hành chính năm 2015, xếp thứ nhất trong nhóm các sở, ban, ngành tỉnh, xếp thứ hai là Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ xếp thứ 3.

Năm 2015, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đặc biệt quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn.Lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc.

Về công tác cải cách thể chế, trong năm 2015, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật ngành thông tin và truyền thông như: Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2015 ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và Tài liệu không kinh doanh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Năm 2015, Sở đã giải quyết 83 hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bản, 100% hồ sơ được giải quyết sớm hạn. Hiện tại, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) ngành thông tin và truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh là 47 TTHC, trong đó 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông: Lĩnh vực Báo chí: 6 TTHC; Xuất bản, In và Phát hành: 15 TTHC; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: 14 TTHC; Bưu chính: 6 TTHC; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lĩnh vực Viễn thông và Internet: 4 TTHC; Xuất bản, In và Phát hành: 02 TTHC.

Sở triển khai đầy đủ các chính sách về tiền lương, tiền công cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm 2015, 03công chức được nâng bậc lương trước thời hạn, 07 công chức, viên chức Sở được nâng bậc lương thường xuyên, 02 công chức nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.

CCVC Sở thường xuyên được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như 03 công chức học lớp QLNN chương trình chuyên viên, 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3, 07 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 5... Hiện tại, 01 công chức Sở đang tham gia đào tạo tiến sĩ, 02 công chức Sở đang học chương trình cao học, 02 công chức, viên chức đang học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh như: Văn phòng điện tử, Họp không giấy...Đồng thời, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước và tổ chức thực hiện. Tỷ lệ cán bộ công chức được trang bị máy vi tính ở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đạt 100%; 100% các sở, ban, ngành và huyện/thành phố trong tỉnh đã kết nối hệ thống mạng nội bộ; 37 cơ quan, sở, ngành đã kết nối được mạng diện rộng (WAN) của tỉnh được xây dựng trên nền mạng cáp quang nội thị về Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các sở, ngành và 62 UBND xã, thị trấn thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT tại các xã biên giới.

Phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai đưa vào sử dụng tại 9 UBND cấp huyện và 46 UBND cấp xã. Trong đó, phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện tích hợp tính năng tra cứu thông tin hồ sơ qua tin nhắn SMS và một số đơn vị trang bị hệ thống lấy số tự động. Phần mềm Văn phòng điện tử được triển khai tại 31 đơn vị. Hệ thống văn phòng điện tử tích hợp tính năng ký số. Qua đó, nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử trên 60%.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã tích hợp trên 37 cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện/thành phố và các đơn vị, lĩnh vực khác. Trong đó, đảm bảo cung cấp các thông tin về chỉ đạo điều hành và các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Số lượng thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Phần mềm giải quyết khiếu nại tố cáo (phần mềm tiếp dân) đã được sử dụng tại 3 đơn vị cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường), 9 đơn vị cấp huyện 21 đơn vị cấp xã. 100% UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sử dụng phần mềm quản lý Hộ tịch.

Năm 2015, tiếp tục vận hành hiệu quả phần mềm “Hệ thống thông tin Hỏi đáp trực tuyến tỉnh” ứng dụng tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Hệ thống được triển khai từ tháng 3/2013 đến nay). Tại Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ 9 (2014-2015), phần mềm “Hệ thống thông tin Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh” do 03 công chức Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đạt giải nhì và phần mềm “Hệ thống thông tin phục vụ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh” đạt giải khuyến khích (phần mềm này được triển khai ứng dụng tại Văn phòng Tỉnh ủy từ giữa năm 2014, tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và một số huyện trong tỉnh).

Ngoài ra, nhằm tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm được triển khai, năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã mở nhiều lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin (như bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, bồi dưỡng về an toàn, bảo mật và ứng dụng CNTT…). để công chức nắm và áp dụng thực hiện công việc góp phần hiện đại hóa hành chính tại địa phương, đơn vị.

Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, lao động, tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng máy tính, sử dụng mạng Internet của CBCC, đảm bảo thực hiện, ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin của tỉnh, phát triển mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh.

Hoàng Mai

Lượt người xem:  Views:   452
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động