Thông tin hoạt động
Thứ 3, Ngày 13/12/2016, 11:00
Tây Ninh triển khai công tác quản lý thuê bao di động trả trước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2016 | Thanh tra sở

   Nhằm tăng cường và nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ viễn thông di động, người sử dụng dịch vụ di động thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong hoạt động phân phối SIM thuê bao và đăng ký, lưu trữ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước. Ngày 01/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thong Tây Ninh đã ban hành kế hoạch số 54/KH-STTTT Triển khai công tác công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

   Công tác quản lý thuê bao di động trả trước theo kế hoạch vừa được ban hành gồm có các nội dung chính do Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh chủ trì là:

   Tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý thuê bao di động trả trước và ký bản cam kết thu hồi SIM thuê bao kích hoạt sẳn trên các kênh phân phối giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh.

   Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thuê bao di động trả trước trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thành phần và trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức mạnh mẽ cho các đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động trả trước và nhân dân trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng pháp luật.

   Phối hợp Sở Công thương, Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động trả trước tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý việc quản lý, sử dụng thuê bao di động trả trước, việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

   Trong tháng 01/2017, kết thúc công tác thanh tra, kiểm tra, Sở thực hiện tổng kết và báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

   Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh gồm Viễn thông Tây Ninh, Mobifone Tây Ninh và Viettel đã cam kết với Sở về thu hồi SIM thuê bao kích hoạt sẳn trên các kênh phân phối. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thành phần, Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đưa tin các hoạt động về triển khai công tác công tác quản lý thuê bao di động trả trước đang diễn ra trên địa bàn.

 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Lượt người xem:  Views:   212
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động