Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 24/03/2017, 11:00
Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2017 | BT
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân vừa ký Quyết định số 584/QĐ-UBND công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

         Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác cải cách hành chính. Trong đó có công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2016 (Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24/02/2016); Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 04/02/2016).

         Từ đầu năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện trang bị các thiết bị CNTT cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo triển khai vận hành hệ thống một cửa điện tử, văn phòng điện tử và các ứng dụng khác liên quan.

         Tính đến cuối năm 2016, Hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai đưa vào sử dụng tại 13 sở, 9 UBND cấp huyện, và 95 UBND cấp xã, đạt tỷ lệ 100% UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh ứng dụng hệ thống một cửa điện tử trong tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, phần mềm một cửa điện tử tại UBND cấp huyện tích hợp tính năng tra cứu thông tin hồ sơ qua tin nhắn SMS và một số đơn vị trang bị hệ thống lấy số tự động.


Anh tap huan 1 cua dien tu res.jpg

Đồng chí Vũ Xuân Trường- Phó Giám đốc Sở TTTT phát biểu khai mạc lớp Tập huấn quản trị Hệ thống một cửa điện tử và Hệ thống văn phòng điện tử ngày 08/12/2016, Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh.


         Hệ thống văn phòng điện tử được triển khai tại 31 đơn vị trong đó gồm 22 các sở, ban, ngành và 09 UBND các huyện/thành phố và triển khai cho 41 đơn vị cấp xã thuộc TP. Tây Ninh, huyện Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu, huyện Tân Châu. Hệ thống văn phòng điện tử tích hợp tính năng ký số nhằm tăng tính tiện ích trong việc triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan quản lý Nhà nước và có thể liên thông văn bản giữa UBND tỉnh với các sở, ban ngành. Hiện nay, tỷ lệ trao đổi văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan hành chính dưới dạng điện tử trên 70%.

         Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã tích hợp trên 37 cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện/thành phố và các đơn vị, lĩnh vực khác. Trong đó, đảm bảo cung cấp các thông tin về chỉ đạo điều hành và các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2016, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhiều lĩnh vực đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của người dân và doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xây dựng bổ sung thêm cổng thông tin điện tử thành phần cho 04 đơn vị (Liên minh Hợp tác xã; Thanh tra tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật; Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh). Số lượng thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến (trên Cổng thông tin điện tử tỉnh): 1.685 thủ tục đều ở mức độ 2; Trong đó có 190 TTHC đạt mức độ 3 và 4 (Mức độ 4: 143 thủ tục).

         Phần mềm giải quyết khiếu nại tố cáo (phần mềm tiếp dân) đã được sử dụng tại 3 đơn vị cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường), 9 đơn vị cấp huyện và 21 đơn vị cấp xã. Phần mềm quản lý Hộ tịch đã được triển khai tại Sở Tư pháp, 100%  UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện liên thông tích hợp dữ liệu số hoá dân cư và hộ tịch, đảm bảo dữ liệu được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

          Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, Sở Thông tin và truyền thông đã tiến hành triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan quản lý nhà nước và được các cơ quan sử dụng hiệu quả trong ký và chuyển văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy. Phần mềm họp không giấy đã được triển khai sử dụng cho các huyện/thành phố trong tỉnh, đa số các đơn vị đều thường xuyên sử dụng với tổng số cuộc họp được thông tin qua phần mềm này trong năm 2016 là 3.241 cuộc họp.

         Đối với công tác cải cách thể chế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016); Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016); Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016).

         Tại cơ quan, Sở Thông tin và Truyền thông cũng quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc, tích cực cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công chức, viên chức để đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng cao, 100% ý kiến khách hàng hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Sở thực hiện... Năm 2016, 77/77 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng quy định và có kết quả trước hạn 100%.

         Năm 2016, 09 sở, ban, ngành tỉnh xếp loại A (mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC: Tốt) ; 08 sở, ban, ngành xếp loại B (mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC: Khá), trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đạt số điểm cao nhất với 98,75 điểm, xếp thứ 2 là Sở Khoa học và Công nghệ (98,25 điểm), thứ ba là Sở Tài chính (95,75 điểm).

BT

Lượt người xem:  Views:   211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động