Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 22/12/2017, 11:00
Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm BTS
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy hoạch xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm BTS trong Công văn số 215/TNH-KTHT ngày 01/12/2017 của Viettel Tây Ninh về việc xin ý kiến triển khai trạm BTS.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất 04 vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm BTS và không chấp thuận 01 vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS không phù hợp của Viettel Tây Ninh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Chi nhánh Viettel Tây Ninh khi tiến hành xây dựng trạm BTS phải thực hiện đúng theo các quy định tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và các quy định khác có liên quan.

Các trạm BTS đã được chấp thuận toạ độ sau khi xây dựng và đưa vào hoạt động, doanh nghiệp phải báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý và theo dõi hoạt động. Sau thời hạn 06 tháng kể từ khi được chấp thuận toạ độ, nếu những vị trí nào chưa xây dựng trạm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thu hồi toạ độ đã được chấp thuận và cấp cho doanh nghiệp khác nếu có nhu cầu ở cùng vị trí.

Đề nghị UBND các huyện hỗ trợ, giám sát và tạo điều kiện phát triển mới 04 trạm BTS nêu trên của Viettel Tây Ninh theo đúng thẩm quyền quy định.

PCNTT

Lượt người xem:  Views:   104
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động